Kansainvälinen vastuu

Kansainvälinen vastuu on ympäri maailmaa ulottuvaa diakoniaa ja lähetystyötä. Se sisältää keravalaisten maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa ja asiakastyötä, ystävyysseurakuntatyötä ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa tehtävää yhteistyötä. Lähetystyötä tehdään yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. 

vs. kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs
PL 134
04201 Kerava

kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs
Virkavapaalla