Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  5.7.2020

 

K a s t e t u t

 

Ruu Vienna Livia          Holmberg

  

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Seija Marjatta Hynninen                          77 v

Leo Rainer Kettinen                                 76 v

Sirpa Hannele Boström s. Kuusinen         60 v