Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  23.2.2020

 

K a s t e t u t

 

Heta Marja Aurora                                     Tevaniemi

Veeti Olavi Antero                                      Mäkinen

Viivi Marja Tuulikki                                     Mäkinen

Iisa Maria Aurora                                        Riiheläinen

Aapo Johannes                                            Pönniö

              

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

Tapani Antero Tiitinen ja Maria Katariina Vasama-Laakso

 

K u o l l e e t

 

Unelma Heloisa Hillevi Rinteenpää s. Lehtonen       89 v

Irma Eija Ingeborg Talvio s. Landén                            88 v

Tuomo Mäkelä                                                                 84 v

Mikko Kalervo Vesikansa                                              75 v

Jorma Erkki Johannes Toroskainen                             71 v