Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  25.10.2020

 

K a s t e t u t

 

Onni Aleksanteri           Sirjala

Leona Ellen                   Sjögren

Roni Tapio                    Junnila

 

 A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Eija Anneli Kujamäki s. Gustafsson               80 v

Mirja Anneli Hyvärinen s. Kemppainen        78 v