Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  19.5.2019

 

K a s t e t u t

 

Oula Luka Rudolf          Rajajärvi

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t  

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Taimi Kumpulainen s. Palsamäki      88 v

Aija Irmeli Mikkola                               63 v

Jukka Tapani Jokinen                           63 v

Reino Ilmari Uski                                  59 v