Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  15.9.2019

 

K a s t e t u t

 

Eetu Viljo Ilmari                   Haaparanta

Joel Henrik                            Ylioja

Eino Juhani                           Tauru

 

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

-

 

 

K u o l l e e t

 

Meeri Marjatta Sokka s. Hänninen                 90 v

Helvi Kaarina Heiskanen s. Helin                    85 v