Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa

Keravan seurakunta tekee yhteistyötä Markus Aitamäen, Ijästen perheen ja Hanna Martikaisen kanssa Venäjällä, Kreikassa ja Tansaniassa. Lisäksi olemme mukana radiotyössä Intiassa, orpotyössä Keniassa Sansan ja Sleyn kanssa. Puolustamme lasten oikeuksia palestiinalaisalueilla ja Senegalissa yhdessä Suomen lähetysseuran kanssa ja teemme Raamatun käännöstä Namibiassa ja naisten lukutaitotyötä Afrikassa Piplian kanssa.

Voit seurata paikalla olevien kokemuksia ja työn etenemistä kirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä vierailemalla seurakunnan tilaisuuksissa kuulemassa ajankohtaiset kuulumiset. Voit tukea tätä työtä lahjoittamalla, rukoilemalla sekä olemalla mukana toiminnassa pienissä tai suurissa tehtävissä.

Työtehtävissä maailmalla oleva tarvitsee tukeasi: kerro, lahjoita, seuraa, rukoile!

Nimikkolähettien ajankohtaisia kuulumisia 

Tutustu nimikkolähetteihin

Venäjä: Markus Aitamäki ja Inkerin kirkon lapsi- ja nuorisotyö
Kreikka: Pakolaistyötä tekevät Niko ja Marija Ijäs
Tansania: Hanna Martikainen musiikkityö
Kenia: Orpotyö
Intia: Radiotyö 
Namibia: Raamatunkäännöstyö
Afrikka: Lukutaitotyö
Palestiinalaisalueet ja Senegal: Lasten oikeudet
 

Markus Aitamäki ja Inkerin kirkon lapsi- ja nuorisotyö

Markus Aitamäki aloittaa tämän vuoden 2021 aikana työnsä Venäjällä, Inkerin kirkon työssä Pietarin alueella. Markus tulee työskentelemään lähetys- ja nuorisotyön koordinaattorina Länsi-Pietarin rovastikunnan alueella. Hänelle kuuluu myös työ Venäjän ja Viron työn aluekoordinaattorina sekä Venäjän työalueen esimiehenä. 
Inkerin kirkko luterilaisena kirkkona Venäjällä on pieni vähemmistökirkko. Alue on valtava, mutta resurssit työhön ovat minimaaliset. Inkerin kirkon seurakunnat tarvitsevat suomalaisten lähetystyöntekijöiden tukea seurakuntien tukemiseksi. 

Inkerin evankelis-luterilainen kirkko tekee lapsi- ja nuorisotyötä yli sadan seurakuntansa kautta. Kirkolla on myös kaksi työntekijää koordinoimassa lapsi- ja nuorisotyötä kokonaiskirkollisesti. He järjestävät Teologisessa Instituutissa ja kirkon eri rovastikunnissa koulutuksia ja seminaareja seurakuntien vastuunkantajille.

Työtä johtaa kirkon lapsi- ja nuorisotyön johtokunta. Kirkko järjestää vuosittain rippileirejä ja lastenleirejä Keltossa sekä eri rovastikunnissa. Erityisesti pyritään auttamaan niitä alueita ja seurakuntia, joilla ei ole vielä työntekijä ja voimavaroja järjestää leirejä itsenäisesti. Inkerin kirkko kouluttaa pyhäkoulunopettajia ja nuorisotyöntekijöitä järjestää lasten ja nuorten leirejä eri rovastikunnissa ja seurakunnissa.

Takaisin alkuun

Pakolaistyötä Kreikassa tekevät Niko ja Marija Ijäs

Niko ja Marija Ijäs neljän lapsensa kanssa.

Marija ja Niko Ijäs pallot kädessä.

 

Marija ja Niko Ijäs lähtevät perheineen Kreikkaan tekemään pakolaisten parissa työtä 2021 kesän alussa.

Takaisin alkuun

Musiikkityötä Tansaniassa tekee Hanna Martikainen


Hanna Martikainen kosketinsoittimen edessä luokassa, taustalla risti.

Hanna on Mwanzassa Nyakaton Raamattukoulussa musiikinopettajana. Koulusta valmistuu evankelistoja ja pappeja Tansanian kirkon palvelukseen. Musiikkielämä Tansanian kirkossa on vahvaa ja keskeistä. Seurakunnissa on useita kuoroja, jotka laulavat aina sunnuntain jumalanpalveluksissa. Musiikin opetus Raamattukoululla keskittyy kirkon musisoinnin vahvistamiseen ja liturgisen musiikin opiskelemiseen.
Tärkeää on dialogi paikallisen musiikkitradition kanssa.

”Musiikkityö on edennyt opiston puitteissa mielestäni kivasti eteenpäin. Kursseilla opiskelemme huolellista liturgista laulamista, ja nyt olen saanut kirjoitettua ja kopioitua opiskelijoille myös nuotteja kirkon liturgioista. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijoilla on myös nuotit, jotta he voivat palata oikeisiin melodioihin kun menevät seurakuntiinsa ympäri hiippakuntaa. Nuotit on otettu ilolla vastaan, ja olen yllättänyt opiskelijoita soittamasta noita liturgioita vapaa-ajallaan”, kertoo Hanna tuoreita terveisiä.

Takaisin alkuun

Orpotyön kummilapsihanketta Keniassa tekee Marja Ochieng

Matongon orpokodilla asuu 24 lasta.  Toiveena on, että heille löytyy jokin sopiva paikka asua. Tavoitteena olisi, että lapsi viettää vain hetken orpokodilla ja sitten mahdollisimman nopeasti pääsisi takaisin sukulaistensa pariin. Aina tämä ei toteudu suunnitelmien mukaan kuitenkaan ja jotkut lapset asuvat orpokodilla vuosia. Muistetaan kaikkia näitä lapsia rukouksissa. Maria tekee työtä Suomen Luterilaisessa Evankeliumiyhdistyksessä, yhteistyökirkkona on Kenian evankelisluterilainen kirkko.

Maria  Ochieng leikkii lasten kanssa.

Takaisin alkuun

Intian radiotyö

Intian vähemmistökielillä radio-ohjelmia. Radio-ohjelmista osa on raamattuopetusta ja osa uusia tavoittavaa. Uusia ihmisiä tavoittava ohjelma on evankelioivaa ja lähetetään lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla. Ohjelmia voi myös kuunnella internetin, mobiilisovelluksen ja puhelimiin sopivien muistikorttien avulla. Kuuntelijoihin ollaan yhteydessä viestien ja vierailujen muodossa. Ohjelmien tekijät toimivat myös opettajina tilaisuuksien yhteydessä. Ohjelmia kuunnellaan pääasiassa Intian maaseuduilla alueilla, missä puhutaan vähemmistökieliä: dhodia, kharia, kukna, kurukh, kutchi, magahi, maithili, mauchi, mundari ja vasavi. 
Toivo naisille – radio-ohjelmat gujaratin, orijan ja tamilin keilillä ohjelmissa on 15 minuuttia naisten elämäää koskettavia ajankohtaisia asioita ja 15 min raamatunopetusta. Sinun toivosi – niminen 30 min. pituinen hindinkielinen evankelioiva televisio-ohjelma lähetetään kaapelitelevision kautta kristillisillä kanavilla.
Videoita ja palautetta Intiasta Sansan sivuilla 

Takaisin alkuun

Raamatunkäännöstyö Namibiassa

Namibiassa tehdään uutta Raamatunkäännöstä kmanjaman ja ndongan kielille. Alkuperäisen raamatunkäännöksen kieli on jäänyt nuorille etäiseksi ja vanhaksi, jonka takia käännöksiä halutaan kääntää sellaiselle kielelle, että se ei jää vieraaksi lukijoilleen.
 
Hankkeessa Raamattua käännetään ndongan ja kwanjaman sellaisille nykykielille, jota nuoret ymmärtävät. Raamatun rooli on merkittävä siinä miten alkuperäiskielten asema yhteiskunnassa kehittyy. Nuorempi sukupolvi lukee portugalin- tai englanninkielisiä käännöksiä äidinkielisen Raamatun sijaan. Uusi käännös tulee vahvistamaan kielien asemaa.

Hanke on on alkanut vuonna 2017 ja arvioitu päättyminen on vuonna 2027. Markuksen evankeliumista tehdään tänä vuonna painos, jonka mukaan tulee pieni opiskeluliite itsenäisen Raamatun lukemisen tueksi. Myös digitaalisen version julkaisemista harkitaan, koska Raamatun lukeminen älypuhelimesta on nuorelle sukupolvelle hyvin luontevaa.
 

Isän vai äidin lapsia – pohdintoja kwanjaman ja ndongan käännöstyössä Namibiassa - Suomen Pipliaseura

Takaisin alkuun

Lukutaitotyö Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa

Lukutaitoa voi tällä hetkellä opiskella neljällä vähemmistökielellä ja tulevina vuosina projekti laajenee uusien kieliryhmien pariin. Yhteensä kieliä ohjelmassa on 13. 
Lukutaitotyö Suomen Pipliaseura

Takaisin alkuun

Lasten oikeudet Palestiinalaisalueilla ja Senegalissa

Lähes 50% Palestiinalaisalueen väestöstä on alle 18-vuotiaita. Alueella pitkään jatkuneen konfliktin ja Israelin miehityksen seurauksena palestiinalaislapset ovat alttiina väkivallalle, pidätyksille ja sotilastoimille.  Paheneva työttömyys ja köyhyys pakottavat lapset työhön altistaen heidät hyväksikäytölle. Tietämättömyys lasten oikeuksista on edelleen yleistä.
Vaikuttamistyön ansiosta kansalaisyhteiskunta identifioi ja seuraa lasten oikeuksiin liittyviä loukkauksia ja vahvistaa lastensuojelua. Tavoitteena on, että vastuunkantajat ovat tietoisia lasten oikeuksista, lapsia kohdellaan oikeudessa kansainvälisen oikeuden säännöillä ja kaikki rikkomukset dokumentoidaan.

Kumppanimme DCI Palestine on osa kansainvälistä Defence for Children International -verkostoa, joka puolustaa palestiinalaisten lasten ja nuorten oikeuksia sotaoikeudessa ja vankeudessa sekä rakentaa lapsille suojelevaa ja heidät osallistavaa elinympäristöä. 

Suomen lähetysseura yhdessä DCI Palestine (Defence for Children International) kanssa. Työ sisältää laajasti lasten oikeuksien ja lastensuojelun toteutumista. Järjestö tarjoaa oikeusapua palestiinalaislapsille Israelin sotilasoikeudessa ja seuraavat ja raportoivat lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Edistetään lasten omaa osallistumista oikeuksiensa puolustamiseen ja tuetaan kasvua myönteisten muutosten tekijöiksi. Koulutetaan lasten kanssa toimivia lastenoikeuksista ja tarjotaan tukea lapsiperheille ja yhteisöille lasten oikeuksin vahvistamiseksi.
lähde:  Suomen Lähetysseura | Lasten oikeuksien puolustaminen
Takaisin alkuun

Rukous ja taloudellinen tuki on tärkeää lähetystyössä.
Rukous ja taloudellinen tuki on tärkeää lähetystyössä.
YouTube-video

Ota yhteyttä

kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs