Hengellinen pohdiskelu

Hengellistä pohdintaa voi tehdä monella eri tavalla. Jotkut haluavat hiljentyä itsekseen tai liikkumalla luonnossa, toiset saavat virrenveisuusta parhaan hengellisen vireen.

Rukoilla voi aina, paikasta riippumatta. Siinä tuo sisäisen ja ulkoisen olemuksensa Jumalan eteen, sellaisenaan kuin juuri sillä hetkellä on. Rukous kantaa ja kannattelee. Rukoilla voi yksin tai yhdessä, kotona tai seurakunnassa.