Tukipari

Tukiparitoiminnan tarkoituksena on löytää tuen tarpeessa oleville alakouluikäisille vapaaehtoisia aikuisia tukihenkilöksi. Tukiparitoiminta on ennaltaehkäisevästä toimintaa, jolla tuetaan lapsia ja nuoria heidän arjessaan.

Tukiparina toimiminen alkaa yhteisellä tapaamisella lapsen tai nuoren, hänen huoltajiensa, vapaaehtoisen tukihenkilön ja seurakunnan työntekijän kanssa. Samalla tehdään kirjallinen sopimus tukiparin toiminnasta. Tukipari tapaa yhdessä sovitulla aikataululla noin kahden viikon välein ja suunnittelee tapaamiset yhdessä. Kaikille tukipareille järjestetään myös yhteistä toimintaa, esimerkiksi leffailtoja tai retkiä muutaman kerran vuodessa.


Tukipari-vapaaehtoinen on

  • aikuinen
  • rinnallakulkija
  • halukas antamaan aikaansa lapselle tai nuorelle
  • aidosti oma itsensä

Tukipari-vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä koulutusta ja tukea. Kaikki tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet haastatellaan.

Toiminnan luonteen vuoksi vapaaehtoisilta edellytetään suostumusta rikosrekisteriotteen hakemiseksi 1.5.2014 voimaan tulleen lakimuutoksen perusteella (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä).

Kaksi nuorta ihmistä selin ja toinen pitää kättä toisen harteilla.