Asta Koposen saarna 18.10.2020

Usko ja epäusko

Evankeliumi Joh. 9: 24 – 38

Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.” Mies vastasi: ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.” He kyselivät: ”Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?” Mies vastasi: ”Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?” He vastasivat hänelle pilkallisesti: ”Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä.” ”Merkillistä”, mies vastasi, ”että te ette tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!” He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen Poikaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies kysyi. ”Sano, jotta voisin uskoa.” Jeesus sanoi: ”Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” ”Minä uskon, Herra”, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.

Saarna

Meidän on katsottava Johanneksen evankeliumin koko yhdeksättä (9.) lukua, että näkisimme, mistä evankeliumitekstissä on kyse. Edellä on jo ehtinyt tapahtua vaikka mitä:

1. Jeesus paransi sokeana syntyneen kerjäläismiehen.

2. Naapurit kinastelivat onko tapahtunut ihme vai huijaus.

3. Näkönsä saanut mies vietiin fariseusten luo kuulusteltavaksi, koska parantaminen oli tapahtunut sapattina. Ja laki määräsi, että sapattina ei paranneta eikä tehdä paljon muutakaan.

4. Fariseukset eivät uskoneet, että mies oli edes ollut sokea. Miehen vanhemmat kutsuttiin paikalle ja heitä kuulusteltiin.

Nyt saavumme päivän evankeliumitekstiin:

5. Näkönsä saanut mies tuodaan toista kertaa kuulusteltavaksi fariseusten luo.

6. Lopuksi Jeesus kohtaa uudestaan parantamansa miehen.

Kertomus sokeana syntyneen miehen parantamisesta on kertomus näkevien ihmisten sokeudesta.

Fariseukset ovat omien ennakko-oletustensa ja valta-asemansa sokaisemia. Jeesus on heidän mielestään ärsyttävä häirikkö, joka opetuksillaan ja ihmeteoillaan nakertaa fariseusten arvovaltaa. Kun fariseukset kuulevat, että Jeesus on tehnyt ihmeen juuri sapattina, heille aukeaa tilaisuus korostaa omaa hurskasta lakiviisauttaan ja vahvistaa valtaansa uskonnollisina johtajina. Totuuden etsiminen unohtuu. Halu tuomita sulkee silmät inhimilliseltä hädältä ja lähimmäisen rakastamiselta.

Koska Jeesus parantaa sokean miehen sapattina, fariseusten mukaan hän rikkoo Jumalan asettamaa lakia ja on syntinen mies. Eikä syntinen ihminen voi tehdä ihmeitä Jumalan nimissä. Varmistaakseen, että ihme on todella tapahtunut, fariseukset kuulustelevat myös parantuneen miehen vanhempia.

Vanhemmat ovat oman pelkonsa sokaisemia. He tietävät, että jos he tunnustavat Jeesuksen tehneen ihmeteon, heitä pidetään Jeesuksen seuraajina ja erotetaan synagogasta. He menettäisivät asemansa tutussa ja turvallisessa yhteisössä, jopa ihmisarvonsa. Totuuden kertominen unohtuu. Halu pelastaa arvostus muiden ihmisten silmissä tekee vanhemmista sokeita kulkemaan poikansa rinnalla.

Fariseukset antavat parantuneelle miehelle vielä yhden mahdollisuuden pelastaa oma nahkansa. ”Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.” Toisin sanoen: ”Ole samaa mieltä meidän kanssamme, niin silloin annat kunnian Jumalalle.” Hurskaan, lakiviisaan ulkokuoren alta tulee näkyviin uskonnollinen väkivalta. Mutta näkönsä saanut mies ei alistu. Mies näkee fariseusten painostuksen eikä sekään saa häntä valehtelemaan. Sokeana syntynyt, oppimaton mies opettaa fariseuksia, jotka ovat koko ikänsä opiskelleet lakia ja perinnäissääntöjä. Fariseukset ajavat miehen pois eivätkä kykene näkemään omaa sokeuttaan.

Jeesus kuulee, mitä hänen parantamalleen miehelle on tapahtunut. Jeesus ei vain sattumalta tapaa miestä, vaan etsii tämän käsiinsä. Jeesuksen kohtaaminen auttaa miestä näkemään vielä enemmän. Hän näkee totuuden ja rakkauden. Usko avaa miehen silmät näkemään Jeesuksen Jumalan lähettämänä Ihmisen Poikana. Kumartumalla Jeesuksen eteen mies antaa kunnian Jumalalle.

Näemmekö me sokean miehen parantamiskertomuksessa vain fariseusten ja miehen vanhempien sokeuden? Kannattaa avata silmänsä ja katsoa tarkemmin:

─ Mille me olemme sokeita kirkossa ja omassa seurakunnassa?

─ Mitä me emme näe maailmassa ympärillämme?

─ Mille minä olen sokea?

─ Miten totuus ja rakkaus tulisivat entistä selvemmin näkyville?

Parantuneen miehen vanhempien ja fariseusten sokeudessa on jotain hyvin tunnistettavaa: oman aseman ja edun turvaaminen, totena pidetyt ennakkokäsitykset, oman tai ryhmän mielipiteen julistaminen koko totuutena, kyseenalaistamisen tukahduttaminen, pelko, tuomitsemisen halu, välinpitämättömyys. On hyvä katsoa rehellisesti ympärilleen ja havahtua huomaamaan, kuinka tänäänkin kaivataan totuutta ja rakkautta, että näkisimme.

On hyvä katsoa rehellisesti myös omaa elämää ja sisintään. Mistä löytyvät minun sokeat pisteeni? Miten sanani ja tekoni ajavat omaa etuani tai ovat ennakkoluuloisia? Milloin muuntelen totuutta tai en uskalla kyseenalaistaa? Milloin loukkaan, koska pelkään? Miten sanani ja tekoni tuomitsevat tai ohittavat apua pyytävän? Minäkin kaipaan totuutta ja rakkautta, että näkisin.

Usko avaa silmät näkemään, miten sokea olen ilman Jeesusta. Usko näyttää, että en kykene toteuttamaan Jumalan lakia ja olen syntinen. Mutta samalla näen Jeesuksen ristin. Syntistä ei ajeta pois. Saan luottaa, että Jeesuksen tähden Jumala hyväksyy minut luokseen.

Usko avaa silmät totuudelle ja rakkaudelle. Jeesus Pyhä Hengen kautta ohjaa etsimään totuutta ja rakastaa rakastamaan. Jeesus ohjaa toimimaan toisen parhaaksi, katsomaan toista ilman ennakkoluuloja, taistelemaan kaikkea väkivaltaa vastaan, luottamaan, armahtamaan, sanoin ja teoin osoittamaan toiselle, että sinä olet tärkeä ja arvokas. Totuus ja rakkaus tulevat entistä enemmän näkyviksi. Sokea on saanut näkönsä.

Saarnan päätösvirsi 930

1. Sinun edessäsi painamme päämme, tuomme elämämme eteesi sun. Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme, olet armahtanut kadotetun.

Sinun ihmeellisen ristisi juureen tuomme sydämemme sirpaleetkin. Saamme turvautua syliisi suureen, siinä levätä saa syntisinkin.

Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie.

Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen. Hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen.

2. Sinä suuri sekä salattu Herra, emme tunne vielä kasvojasi. Olet johdattanut rakkaudella, tuonut sydämiimme valoasi.

Silti paljoakaan ymmärrä emme, vielä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksemme: Tule tueksi ja turvaksemme.

Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie.

Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen. Hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen.

Sävel ja sanat: Markku Perttilä

Asta Koponen.

Ota yhteyttä

pappi
PL 134
04201 Kerava

Facebook Asta Koponen Instagram @asta.koponen Twitter @AstaKoponen

Olen kiinnostunut parisuhteen hyvinvoinnista.Olen kouluttautunut Solmu-neuvojaksi ja -ohjaajaksi. Olen mielelläni tukena, jos parisuhteessa on ongelmia tai niiden syntymistä halutaan ennaltaehkäistä.