Emmi Gongin saarna 28.5.2023

Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Meitäkin on täällä riparilaisia, isosia, aikuisia, isiä, äitejä, lapsia, isovanhempia, luottamushenkilöitä, keravalaisia. Me toki jaamme yhteisen kielen, mutta Jumala on koonnut meidät erilaisista taustoista ja tilanteista yhteen.

Ajattelen helluntain olevan ennen kaikkea yhteyden juhla. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaina alkuseurakunta syntyi, ihmiset löysivät yhteyden toisiinsa ja Jumalaan Jumalan lähettämän Pyhä Hengen kautta. Pyhä Henki lähetettiin meille Puolustajaksi, Rohkaisijaksi ja Yhdistäjäksi. Pyhä Henki vahvistaa meitä ja auttaa meitä saamaan oman äänemme kuuluviin, ei hukuta sitä alleen.

Elämässä tulee vastaan monia tilanteita, joissa täytyy puolustaa itseään tai muita ja seistä sen takana, minkä uskoo oikeaksi. Silloin tuntuu tosi hyvältä, jos joku toinen tulee apuun ja pitää puoliasi. Itse ainakin muistan kiitollisena jokaista niistä kerroista, kun joku muu on asettunut ikävään välikäteen puolustaakseen minua. Se ei varmasti ole ollut helppoa, mutta sillä on iso merkitys. Silloin tulee sellainen tunne, ettei ole yksin. Ettei minua saa kohdella ikävästi. Vastaavasti tuntuu tosi kurjalta, jos jää vaikeaan tilanteeseen yksin ja kaikki ympäriltä kaikkoavat. Toivon, että sellaisissa hetkissä saisimme rohkaisua Pyhältä Hengeltä ja löytäisimme itsestämme vahvuutta, jollaista emme edes tienneet olleen olemassa.

Samalla tavalla kuin muut voivat puolustaa meitä, mekin voimme puolustaa heikommassa asemassa olevia. Voimme puuttua ilkeään puheeseen, syrjimiseen ja epäkunnioittavaan käytökseen. Aina ei uskalla puuttua, mutta silloin voi esimerkiksi itse kutsua ulkopuolelle jätetyn mukaan tai käydä jälkeenpäin sanomassa jotakin tilanteeseen liittyen. Joskus saattaa tuntua siltä, että jotkut sanat ovat tulleet suoraan Pyhältä Hengeltä tai että on lähetetty Jumalan toimesta johonkin tilanteeseen. Tämä on mahdollista Pyhälle Hengelle, mutta hän toimii myös monin muin tavoin eikä koskaan pakota meitä. Pyhä Henki ei ole jotakin sellaista, joka valtaa meidät täysin ja alkaa toimia sijastamme, vaan jotakin sellaista, joka voimistaa ja kasvattaa sitä hyvää, mikä meissä on.

Puhuin aiemmin yhteyden luomisesta ja helluntaista yhteyden juhlana. Yksi tapa kasvattaa yhteyttä on lähimmäisten palveleminen. Tänään meillä on kirkossa niin luottamushenkilöitä kuin tulevan kesän isosiakin, jotka omalta paikaltaan palvelevat seurakuntaa. Olette saaneet kutsun ja vaikka nämä tehtävät ovat keskenään aika erilaisia, niin molemmat ovat tärkeitä. Isosten tehtävänä on olla linkkinä seurakunnan ja riparilaisten välillä, näyttää esimerkkiä nuorena kristittynä ja levittää Jumalan rakkautta ympärilleen. Isosuuteen liittyy paljon tehtäviä ja vastuita, mutta kyse ei ole pelkästään siitä. Isosina teillä on myös oikeus saada tukea tehtäväänne seurakunnalta ja meiltä ohjaajilta. Ripareilla me toimimme tiimeinä, yhdessä koko leirin hyväksi. Ripareita laajemminkin toivoisin, että me seurakunnassa kokisimme olevamme yksi iso tiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen.

Nykyaikana toisinaan tuntuu, että polarisaatio ja vastakkainasettelu ovat lisääntyneet. Yhä enemmän etsimme vihollisia kuin liittolaisia. Kylvämme ympärillemme eripuraa – varsinkin Internetissä – ja sen seurauksena koemme yksinäisyyttä. Helposti tulee vietettyä aikaa samalla tavalla ajattelevien kanssa tai samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, jolloin oma maailmankuva jää tietyn kuplan sisään. Mitä vähemmän tunnemme eri tavalla eläviä ja ajattelevia ihmisiä, sitä kärkkäämmin jaamme ihmisiä meihin ja heihin. Pyhä Henki kutsuukin meitä hajaannuksesta yhdistymiseen, omista kuplistamme niiden ulkopuolelle. Aina emme tarvitse edes yhteistä kieltä tullaksemme ymmärretyiksi, hyvä tahto kantaa jo pitkälle.

Riparilaisina, isosina, aikuisina, isinä, äiteinä, lapsina, isovanhempina, luottamushenkilöinä, keravalaisina jokaisella meistä on oma tärkeä paikkamme ja tehtävämme tässä maailmassa. Rakenna siis parempaa maailmaa, ole omalta osaltasi se muutos, jota haluat nähdä ympärilläsi. Etkä sinä ole yksin: Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä turvaksi, puolustukseksi ja rohkaisuksi. Hän kulkee kanssasi ja kannattelee sinua. Toimi luottavaisin mielin hyvän puolesta.