Markus Tirrasen saarna 6.9.2020

Matt. 5: 43-48  

Jeesus sanoi: 
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” 

I have a dream. 

Näin alkoi yksi maailmanhistorian tunnetuimmista puheista. Puhujan tiedät nimeltä. Martin Luther King, kuuluisa suuri ihminen, joka muutti maailmaa ja jonka ajatuksia tarvitaan edelleen muutoksen mahdollistamiseksi. 

Muistan ensikosketukseni häneen. Olin löytänyt nuorena yläkoululaisena kotimme  kirjahyllystämme kirjan, jonka oli kirjoittanut Coretta Scott King, eli Martin Luther Kingin vaimo. Muistan vieläkin, miten kirja kiehtoi minua. Luin sankaritarinaa. Lopussa sankari kuolee, mutta rakkaus ei. Hän oli muuttanut maailmaa pysyvästi. Se oli mahdollista, koska rakkaudella on valtava voima.  

Vuonna 1957 Martin Luther King piti tunnetuksi tulleen saarnan, jonka hän otsikoi nimellä ”loving your enemies”. Saarna käsitteli vihaa ja rakkautta. Minun saarnani mukailee ja seuraa tätä kuuluisaa ja merkittävää saarnaa. Tuon esille Martin Luther Kingin ajatuksia ja lisään niihin omia näkökulmiani. Omat sanani ovat pieniä sen rinnalla, mitä tänään puhun Martin Luther Kingin ajatusten pohjalta. 

Kyseinen saarna on ajankohtainen tänään, tilanteessa, jossa uutiset kertovat rotujen välisen tilanteen kiristymisestä Yhdysvalloissa. Siirrytään nyt saarnan ja evankeliumin pariin. 

Jeesus kehottaa meitä rakastamaan vihamiehiämme ja rukoilemaan vainoojiemme puolesta. King sanoo, että  Jeesuksen käsky on äärimmäisen hankala noudatettavaksi. Oliko Jeesus idealisti vailla ymmärrystä ihmisen elämästä? Kuka tällaiseen vihollisrakkauteen kykenisi? 

King toteaa, että ”Jeesus oli kaukana idealismista. Sen sijaan hän oli käytännöllinen realisti”. 

King opettaa, että Jeesuksen käsky on äärimmäisen tärkeä koko kansakunnan menestymisen ja selviytymisen kannalta.  Vain rakkaus voi pelastaa sivilisaatiomme tuhoutumiselta. 

Jeesus ei siis leikitellyt antaessaan tämän käskyn, vaan oli täysin tosissaan. Hän varmasti tiesi, miten vaikeaa on rakastaa ihmistä, joka kohtelee sinua väärin tai puhuu sinusta pahaa. Silti vihollisen rakastaminen on ihmiskunnan elinehto. 

Kristittyinä velvollisuutemme on etsiä Jeesuksen sanojen merkitystä elämäämme ja pohtia sitä, miten me voisimme elää tämän käskyn mukaisesti ja toteuttaa sitä omassa elämässämme. 

Miten voisimme siis rakastaa vihollisiamme? 

Vastaus löytyy Kingin mukaan erittäin läheltä. On tarkasteltava syvällisesti itseään. 

Ihmisellä tulee aina olemaan ”vihamiehiä” riippumatta siitä, mitä hän tekee. Aina on ihmisiä, jotka eivät pidä sinusta vaikkapa siitä syystä, miten pukeudut, puhut tai kävelet. He eivät vain yksinkertaisesti pidä sinusta. Ihopigmenttisi on väärä tai tukkatyylisi ottaa kirjaimellisesti päähän. Kenties he kadehtivat sinua työstä, puolisosta tai menestyksestä. 

Kaikki eivät pidä sinusta, etkä voi asialle mitään. Kaiken tämän taustalla on erilaiset kateuteen liittyvät prosessit, jotka ovat osa ihmisyyttä. Jokaisella on siksi ”vihamiehiä”. 

Lisäksi on tunnustettava, että vaikutamme teoillamme siihen, miten muut meihin suhtautuvat. Myös persoonamme piirteet vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen meihin. Siksi on hyvä ja viisasta tarkastella sitä, mikä toiminnassani herättää muissa vihareaktioita ja ärsytystä. 

Lähtökohta vihamiehen rakastamiseen on  ihmisen sisimmän tarkastelussa. Ymmärtääkseen vihaa on ymmärrettävä itseään. Rakkaus kumpuaa ymmärtämisestä ja itsetutkiskelusta. 

Toinen askel vihamiehen rakastamiseen on hyvän näkeminen hänessä. Jokainen kerta, kun näet toisessa vihattavaa ja pahaa, käännä sen sijaan katseesi siihen hyvään, mitä hänessä on. Etsi hyvää, jotta voit rakastaa! Etsi etsimällä, niin löydät. 

Samalla muista, että jokaisen ihmisen sisimmässä on kaaos ja sekamelska. King kuvaa tätä skitsofreniseksi tilaksi, joka on jokaisessa ihmisessä. Sisimmässämme on kaaos, jonka eri puolet tulevat esiin suhteessamme toisiin ihmisiin. Ihmisessä on paljon hyvää ja pahaa saman aikaisesti. Ensinäkemältä pahan ihmisen sisimmässä on läsnä paljon hyvää ja toisin päin. Sisäinen kaaos yhdistää meidät ihmiset toisiimme. Hyvässä ja pahassa jaamme ihmisyyden. Tälle emme voi mitään. 

Apostoli Paavali kuvaa tätä ristiriitaa ihmisen sisällä sanoen:  

”Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 

Paavali kuvaa rehellisesti ja aidosti ihmistä. 

King  puhuu kauniisti sanoessaan: ”Kun katsot syvälle toista ihmistä silmiin ja näet hänessä asuvan hyvyyden, katselet silloin sitä, mistä raamattu käyttää sanaa ”Jumalan kuva”. Silloin alat rakastaa toista ihmistä kaikesta pahasta huolimatta. Etsi hyvää vihamiehestäsi!” 

Mikä elämänohje! Etsi hyvää vihamiehestäsi. Etsimällä etsi! Vaikea, mutta niin tehokas menetelmä murtamaan vihan kahleet. 

Lisäksi jos ja kun sinulla on mahdollisuus voittaa ja nujertaa vihollisesi… juuri silloin älä tee sitä. Rakkaus vaatii kaikille hyvää, eikä se alista vastustajaansa. Jos nouset tälle rakkauden tasolle, altistut sen kauneudelle ja voimalle, keskityt ainoastaan vihaa ylläpitävien systeemien murtamiseen. Rakastat siis ihmistä, mutta vihan rakenteita vastaan taistelet. 

Miten konkreettinen asia tämä olikaan Martin Luther Kingin elämässä. Hän puhui kokemuksesta ja tekojensa kautta. Hän oli rakkauden taistelussa vihaa vastaan, koska oli nähnyt rakkauden kauneuden ja sen voiman muuttaa asioita.  

Jumala kutsuu meitä rakkauden palvelukseen. King kiinnittää huomion siihen, ettei Jeesus sanonut ”pidä vihamiehestäsi” vaan ”rakasta vihamiestäsi”. Rakkaus on paljon enemmän kuin pitäminen. Rakkaus on Kingin mukaan ymmärtävää ja anteeksiantavaa asennoitumista itseä ja muita kohtaan. Se on rakastamista, koska Jumala on rakkaus ja rakastaa kaikkea luotua. Voimme vihastua Jumalan kuvan tekemään vääryyteen, mutta rakkaus Jumalan kuvaa eli ihmistä kohtaan, tulee aina säilyä.  

Onko tämä mahdotonta? 

Tekisi mieli sanoa, että kyllä on. Mutta silloin joutuisimme sulkemaan silmämme suurilta ihmisiltä, jotka ovat antaneet elämänsä rakkauden palvelukseen. Tänään saarnani mukailee Martin Luther Kingiä, suurta ihmistä. 

Tutki hänen elämäänsä ja pohdi, miten hän oli rakkauden palveluksessa? Kyynisyys rakkauden mahdollisuuksia kohtaan saattaa karista. Tutki kristinuskon suuria miehiä ja naisia, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Tutki muiden uskontojen suuria miehiä ja naisia, jotka ovat olleet saman rakkauden palveluksessa. 

Näin toimii Jumalan rakkaus ihmisessä ja ihmisen kautta. Tämä on taistelu vihaa vastaan. 

King antaa myös vastauksen tärkeään kysymykseen: miksi meidän ylipäätään tulisi rakastaa vihamiehiämme? Tämä on se kaikkein tärkein kysymys.   

Tärkein syy on se, että vihaan vastaaminen vihalla kasvattaa vihaa ja ylläpitää vihan karmaisevaa kiertokulkua. Vihan kierre ei siis lopu vihaamalla. Kosto ei tasaa tilejä lopullisesti, vaan kasvattaa vihapankkia kovalla korolla. Ainoa lääke vihaa vastaan on rakkaus. 

Toinen vastaus kysymykseen on se, että viha vääristää vihaajan persoonallisuuden. Viha vääristää tapamme ajatella asioista. Vihaava sydän näkee kauniin rumana ja ruman kauniina ja toden vääränä. Viha turmelee koko persoonamme. Se on syöpäkasvain, joka leviää ihmisen sisimmässä. Vihaava ja kaunainen ihminen on siten kuolemansairas. 

Kolmas vastaus kysymykseen ”miksi minun tulisi rakastaa vihamiestäni” on vähintään yhtä arvokas, kun kaksi edellistä vastausta. Vihamiestä tulee rakastaa, koska rakkaudella on anteeksiantava ja muuttava voima. Rakkaus muuttaa ihmisen elämän.  Tämä tapahtuu anteeksiantamuksen kautta. Ensin ymmärrämme itse tarvitsevamme anteeksiantamusta. Sitten anteeksi saaneina rakastamme, jotta voimme auttaa toisia antamaan anteeksi itselleen. Näin rakkaus ohjaa meitä ymmärtämään vihaa ja saamaan aikaan muutoksen itsessämme ja toisissa. 

Vaikka sinua kohdellaan väärin, niin älä lakkaa rakastamasta. Rakkaus on aina vääryyttä suurempi voima. Ennen pitkää rakkaus saa aikaan muutoksen vihamiehesi toiminnassa. Rakkaus murtaa vihan ja vie siltä toimintaedellytykset.  

Martin Luther Kingin saarna vuonna 1957 päättyi rukoukseen, jonka sisältämään ajatukseen päätän myös oman saarnani: 

”Hyvä Jumala. Auta meitä elämässämme ja kaikissa asenteissamme, jotta voisimme olla rakkauden palveluksessa, tuon rakkauden, joka pystyy ratkaisemaan jokaisen ongelman, jonka kohtaamme elämämme aikana.”  Aamen. 

Markus Tirranen Keravan kirkon alttarin edessä.

Ota yhteyttä

kirkkoherra
PL 134
04201 Kerava

Olen ollut Keravan seurakunnan pappi vuodesta 2007.

Tällä hetkellä toimin kirkkoherrana. Johtamistapaani kuvailen sanalla palveleva johtajuus.

Ihmisenä minua kuuvaavat sanat määrätietoinen, vakaa, energinen ja vakuuttava.


Vapaa-aikani annan perheelle, harrastuksille ja ystäville. Jokapäiväisen liikunnan avulla pysyn kunnossa ja jaksan työelämässä virkeänä.


Mottoni on positiivareilta lainattu: "Asenne ratkaisee. Aina!"