Uutislistaukseen

Vaalilautakunta aloitti työnsä syksyn seurakuntavaalien järjestämiseksi

Keravan seurakunnan vaalilautakunta Keravan kirkon portailla.

Keravan seurakunnan vaalilautakunta aloitti työnsä seurakuntavaalien järjestämiseksi 10.5.

Keväisenä tiistai-iltana 10.5. ensimmäiseen kokoukseensa kokoontui Keravan seurakunnan vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.3. Vaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa syksyn seurakuntavaalit Keravalla. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Risto Tyrväinen ja jäseninä Leena Koskela, Miika Niemelä, Marja-Terttu Nieminen, Liisa Rantasaari, Leena Riikonen ja Rainer Sillanmäki. Varajäseninä toimivat Seija Liimatainen, Hilkka Vasama, Heikki Tiainen, Esko Rusi, Raine Sillanmäki, Teuvo Lindholm sekä Riitta Passi. Kirkkoherra Markus Tirranen toimii vaalilautakunnassa asiantuntijana.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitaan Keravan seurakunnan kirkkovaltuustoon 33 kirkkovaltuutettua vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Vaalilautakunta laatii muun muassa vaaleja koskevat kuulutukset, äänioikeutettujen luettelon sekä ehdokaslistojen yhdistelmän, hyväksyy valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, valitsee ennakkoäänestys- ja äänestyspaikat,  toimittaa äänestyksen ja ääntenlaskennan sekä sekä vahvistaa vaalin tuloksen. 
 
Seurakuntavaalien vaalipäivä ja jännittävä vaali-ilta on tänä vuonna sunnuntaina 20.11. ja sitä edeltää ennakkoäänestysaika 8.-12.11. Ehdokasasettelu on käynnissä 15.9. saakka. Verkkosivuille on koottu tietoa seurakuntavaaleista, ehdolle asettumisesta ja äänestämisestä. Sivulta löytyvät aikanaan myös vaalien tulostiedot. 

13.5.2022 09.15