Uutislistaukseen

Seurakuntiin haetaan päättäjiä

Markus Tirranen ja Risto Tyrväinen vaalien roll-upin vieressä. Roll-upissa teksti uskottu toivottu rakastet...

Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Risto Tyrväinen kannustavat keravalaisia mukaan seurakuntavaaleihin, sekä ehdokkaiksi että äänestämään.

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt Suomen luterilaisiin seurakuntiin vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnissa valitaan kussakin 33 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon. Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistysten kautta ja ehdokkaaksi voi ryhtyä viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä seurakunnan jäsen. Ehdokasrekrytointi on nyt vilkkaimmillaan, sillä ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16, johon mennessä valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat liitteineen tulee viimeistään palauttaa seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

”Seurakunnat elävät suuren muutoksen keskellä. Jäsenmäärä vähenee ja kirkkovaltuustolla on hyvin keskeinen rooli seurakunnan toimintaedellytysten turvaamisessa. Toimintaympäristön muutokset vaativat rohkeita ratkaisuja. Nyt on tarjolla mahdollisuus lähteä vaikuttamaan ja tekemään muutosta”, sanoo Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen.

Itsenäisissä seurakunnissa kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka valitsee kirkkoneuvoston vastaamaan muun muassa asioiden valmistelusta ja käytännön johtamisesta.  Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät muun muassa kirkollisveroprosentista, toiminnan painotuksista ja rahankäytöstä.

Niin Keravalla kuin Tuusulassakin on kuluneella valtuustokaudella tehty merkittäviä kiinteistöihin liittyviä päätöksiä. Keravalla kirkkovaltuustossa tehtiin purkupäätös Savion seurakuntatalosta ja seurakunnan toiminta on siirtynyt Saviolla vuokratiloihin, Tuusulassa Jokelan kirkon purkupäätös ja Kotikirkon perustaminen.

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista työntekijävalinnoista sekä uusista viroista tai virkojen lakkauttamisista. Keravalla kirkkovaltuusto on kuluvalla valtuustokaudella valinnut muun muassa kirkkoherran ja johtavan kappalaisen pappien ja kanttorien esimieheksi. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

”Ehdokkaiksi kaivataan monenlaisia ihmisiä, jotta eri näkökannat tulevat esiin ja voidaan paremmin huomioida päätöksiin sisältyvät mahdollisuudet ja haasteet. Kirkkovaltuutetulle tärkeintä on kiinnostus vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä kotiseurakunnan tulevaisuuden eteen”, kertoo Markus Tirranen.

Lisätietoja seurakuntavaaleista ja ehdolle asettumisesta löytyy verkkosivustolta seurakuntavaalit.fi sekä Keravan seurakunnan verkkosivuilta. Annmari Salmela Kirkkopalvelut ry:stä pitää kaikille avoimia tietoiskuja aiheesta Teamsissa 1.9. klo 15 ja 19, linkit kokouksiin löytyvät verkosta 

26.8.2022 10.22