Uutislistaukseen

Kotiäänestys seurakuntavaaleissa

Kopio vaalit.png

Vuoden 2022 seurakuntavaaleissa valitaan 33 kirkkovaltuutettua Keravan seurakunnan kirkkovaltuustoon. Äänioikeutetun, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on mahdollista pyytää kotiäänestystä ilmoittautumalla kirkkoherranvirastoon. Tällöin vaalitoimitsija tulee äänestäjän luokse kotiin tai hoitolaitokseen toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestyspyyntö ilmoitetaan vaalilautakunnalle ja toimitetaan Keravan seurakunnan kirkkoherranvirastoon kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään 4.11.2022 klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös hänen valitsemansa toinen henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Kirjallinen ilmoittautuminen tehdään kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen avulla. Lomake palautetaan kirkkoherranvirastoon, jonka käyntiosoite on Kauppakaari 8, Kerava, postiosoite PL 134, 04201 Kerava ja sähköpostiosoite keravan.seurakunta@evl.fi.

Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse kirkkoherranvirastoon p. 0400 378 087 ja p. 040 687 7840.

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-ke ja pe klo 9-15 ja to klo 9-17.30. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11. klo 16 saakka.   

Kotiäänestys tapahtuu 11.11. klo 9-15 ja tarkempi aika ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Lisätietoja kotiäänestyksestä
kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

19.10.2022 08.15