Uutislistaukseen

Tarpeellinen, luotettava ja lämmin – julkisuuskuvatutkimuksella selvitettiin keravalaisten mielikuvia seurakunnasta

talvisessa kuvassa nainen tekee sydämen käsillään.

Keravan seurakunnan Taloustutkimuksella teettämän julkisuuskuvatutkimuksen avulla on kartoitettu keravalaisten käsityksiä seurakunnan toiminnasta sekä ajatuksissa tapahtuneita muutoksia neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen verrattuna. 

Kokonaisuudessaan keravalaiset ovat seurakunnan toimintaan melko tyytyväisiä ja keravalaisten kokonaistyytyväisyys on myös yli valtakunnallisen keskiarvon. Keravan seurakunta sai asteikolla 1–5 tuloksen 3,73, kun valtakunnallinen keskiarvo on 3,44. Erityisen tyytyväisiä keravalaiset ovat siihen, miten seurakunta järjestää kirkolliset toimitukset. Lisäksi tyytyväisyyden taso on korkea, kun arvioidaan seurakunnan tapaa hoitaa hautausmaita, kirkkoja ja historiallisia rakennuksia sekä sitä, miten se opettaa elämänarvoja ja kristillistä uskoa. 

Yli 90 % vastaajista piti seurakuntaa tarpeellisena ja luotettavana. Tutkimuksen perusteella Keravan seurakunta on myös lämmin, heikkoja puolustava ja suvaitsevainen.  Aiempaa useammin seurakunta nähdään tarpeellisena, arkipäiväisenä ja läheisenä ja aiempaa harvemmin heikkoja puolustavana, hengellisenä tai maallistuneena. 

Tutkimuksesta ilmenee, että merkittävä määrä eli noin 50 prosenttia keravalaisista voisi osallistua seurakunnan vapaaehtoistoimintaan, suurin osa satunnaisesti. Tutkimuksen perusteella koetaan tärkeäksi myös, että seurakunnalla on toimintaa eri puolella kaupunkia, myös muissa kuin omissa tiloissa. 

Julkisuuskuvatutkimuksen tulokset voidaan yleistää koskemaan 15–79-vuotiaita keravalaisia. Tutkimuksen tiedonkeruu on toteutettu puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen tutkimuskeskuksessa heinä-elokuussa 2022. Vastaajamäärä oli 300 haastattelua ja vastaajina oli sekä kirkkoon kuuluvia että kirkkoon kuulumattomia seurakuntalaisia. Julkisuuskuvatutkimus tehtiin nyt toista kertaa, aiempi tutkimus on vuodelta 2018. 
 

20.12.2022 13.35