Uutislistaukseen

Päätökset, pöytäkirjat ja kuulutukset nähtävillä verkossa

ihminen käyttää tietokonetta ja teksti Seurakunnan päätöksenteko.

Heinäkuussa 2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) mukaan seurakuntien päätösten nähtävillä pitäminen siirtyy yleiseen tietoverkkoon. Uuden lain myötä verkkoon tulevat luettaviksi Keravan seurakunnan luottamuselinten pöytäkirjojen ja kirkkovaltuuston esityslistojen lisäksi myös julkiset kuulutukset sekä viranhaltijoiden tekemät päätökset, joista on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus tai valitus. Nähtävillä olevaan viranhaltijapäätökseen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet. Salassa pidettävää asiaa tai tietoa ei kuitenkaan julkaista.

Muutoksen myötä kuulutuksia ei enää julkaista Keravan seurakuntakeskuksessa sijainneella virallisella ilmoitustaululla vaan sen käyttö päättyy.

Päätökset, esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Domus-palvelussa (domus.evl.fi), johon pääsee suoraan Keravan seurakunnan verkkosivuilta
Kirkkovaltuuston esityslistat tulevat nähtäville viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjat ovat nähtävillä lain vaatiman ajan.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Viranhaltijapäätökset
Kuulutukset 

23.8.2023 10.30