Uutislistaukseen

Keski-Uudenmaan seurakunnat jatkavat selvitystyötä seurakuntien yhteistyöstä

19.5.2015 12.25

Kirkolliskokous hylkäsi 7. toukokuuta seurakuntarakenteita koskevan kirkkolain muutosesityksen, jonka mukaan kaikkien seurakuntien olisi vuoden 2019 alusta tullut kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Lakiesitys ei saanut taakseen ¾ määräenemmistöä. 
 
Seurakunnat voivat edelleen vapaaehtoisesti muodostaa seurakuntayhtymiä voimassa olevan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Pakollista se on silloin, jos kunnat yhdistyvät. Yhden kunnan alueella voi olla vain yksi seurakunta tai seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä.
 
Keski-Uudellamaalla on oltu ajoissa liikkeellä, sillä yhdeksän Keski-Uudenmaan seurakuntaa ryhtyi jo viime vuonna selvittämään seurakuntarakenteen kehittämisvaihtoehtoja. Työtä varten perustettiin tammikuussa 2014 selvitys- ja ohjausryhmät, joiden työtä päätettiin jatkaa vuonna 2015.
 
Kuluvana vuonna on seurattu mitä kirkossa ja kuntapuolella päätetään sekä selvitetty edelleen seurakuntayhtymän perustamiseen liittyviä seikkoja.
 
Selvitystyössä ovat olleet mukana Keski-Uudenmaan seurakunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sibbo svenska, Sipoon suomalainen ja Tuusula.
 
Seurakuntien edustajien muodostama ohjausryhmä kokoontuu 1.6.2015 päättämään siitä, miten edetään.
 
”Kirkolliskokouksen ratkaisu tarkoittaa sitä, että kirkkolaki ei velvoita seurakuntia  liittymään yhtymiin. Pakollista se on vain, jos kuntapuolella tapahtuu yhdistymisiä. Vapaaehtoisesti voimme kuitenkin edelleen perustaa seurakuntayhtymän, jos niin päätetään”, sanoo Keski-Uudenmaan seurakuntien selvitysryhmän puheenjohtaja Tapio Tähtinen.
 
”Seurakunnilla on nyt hyvää aikaa jatkaa yhtymävaihtoehdon selvittämistä ja päättää aikanaan perustaako yhtymä tai olla perustamatta ja jatkaa itsenäisinä seurakuntina. Joka tapauksessa kannattaa jatkaa nykyistä monipuolisempien yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä, ” toteaa Tähtinen. 
 
”Jokin päätös itsenäisenä seurakuntana jatkamisen tai yhtymän perustamisen jatkovalmistelun suhteen pitäisi kuitenkin tehdä vielä tämän vuoden aikana,” hän arvelee.  ” Jossakin muodossa seurakuntarakenteiden kehittäminen jatkuu kirkossa mutta selvyyttä siitä  miten ja missä aikataulussa, ei tällä hetkellä ole”.
 
”Pidän tärkeänä, että selvitystyössä ovat mukana kaikki seurakuntien työntekijät ja muut ryhmät, joita yhtymien mahdollinen perustaminen koskee, ja prosessin kulusta tiedotetaan mieluummin liikaa kuin liian vähän.
 

Seurakunnat säilyisivät yhtymässäkin

 
Seurakuntayhtymän perustaminen tarkoittaa, että nykyiset seurakunnat säilyisivät, mutta niiden tukitoiminnot kuten talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasiat hoidettaisiin yhtymässä. Varsinaisesta kirkollisesta toiminnasta vastaisivat seurakunnat nykyiseen tapaan.
 
Seurakuntayhtymät ovat erilaisia. Yhteistyön laajuudesta päätetään seurakuntayhtymän perussopimusta laadittaessa.