Keravan kirkkovaltuusto päätti jatkaa seurakuntayhtymän selvittelyä

12.1.2017 22.25

Keravan kirkkovaltuusto keskusteli 12.1. kokouksessaan vilkkaasti vapaaehtoisen seurakuntayhtymän perustamisesta. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat ovat viime joulukuusta selvittäneet edellytyksiä seurakuntien muodostamalla vapaaehtoiselle seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymässä seurakunnat säilyisivät itsenäisinä, mutta omaisuus, kiinteistöt, hautausmaat ja tukipalvelut (kiinteistö-, vahtimestari- ja keittiöpalvelut, hallinto ja talous, kirkkoherranvirasto sekä viestintä) siirtyisivät yhtymän hoidettaviksi. Yhtymästä saavutettavilla säästöillä pyrittäisiin turvaamaan seurakuntien työ seurakuntalaisten parissa myös tulevina vuosina.

Kokouksessa esiteltiin selvitystyötä käytännössä tehneen hallintotyöryhmän esitys yhtymän perustamisasiakirjoista ja omaisuudenjaosta. Selvitystyöryhmän konsultti Tapio Tähtinen ja Espoon hiippakunnan dekaani Kai Peltonen esittelivät asiakirjoja ja yhtymän tuomia etuja.  Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajat Kari J. Hietala ja Marjut Helske kertoivat omien seurakuntiensa taloustilanteesta.  Eniten kysymyksiä ja keskustelua herättivät yhtymän tuomat mahdolliset säästöt, päätösvallan siirtyminen yhtymään tai säilyminen seurakunnassa, seurakuntalaisten saama palvelu sekä työntekijöiden tilanne. Kokouksessa valtuuston oli otettava kantaa sekä asiakirjoihin että itse selvittelytyön jatkamiseen tai päättämiseen. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti jatkaa seurakuntayhtymän selvittelyä ja antoi samalla muutos- ja tarkennustoiveensa perustamisasiakirjoihin. 

Valtuustossa valittiin myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Mikko Mäkelä ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa Nykänen. Kirkkoneuvoston toiselle kaksivuotiskaudelle valittiin varapuheenjohtajaksi Ossi Honkasalo ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pentti Sorsa. Muiksi jäseniksi valittiin: (varajäsenet jäljessä)

Essi Haukkavaara – Kirsi-Maaret Palviainen 
Liisa Hynynen – Raili Löytty 
Pirkko Laiho – Ulla Lahtinen
Kalle Makkonen – Hannu Arvela
Vaito Niinisalo – Jari Timonen
Aapo Nurmi – Risto Tyrvänen
Antti Jaatinen – Olli Sariola
Seija Liimatainen – Maija Länsimäki 
Anneli Silvander – Saija Ohtonen-Jones


Kirkkovaltuusto päätti lisäksi Savion seurakuntatalon tontille haettavasta kaavamuutoksesta uutta rakennusta varten. Rakennukseen tulisi sekä seurakunnan uudet toimitilat että asuntoja esimerkiksi senioreille. Hankkeen taustalla ovat Savio nykyisen seurakuntatalon jatkuvat kunnostustarpeet. 

Kokouksen pöytäkirjaan ja liitteisiin voi tutustua viimeistään perjantaina 13.1. klo 10 mennessä seurakunnan verkkosivuilla

« Uutislistaukseen