Uutislistaukseen

Kirkolliskokous on käynnissä

3.5.2017 09.38

Kirkolliskokous alkoi käsitellä istunnossaan 2.5. avioliittokäsityksen laajentamista koskevaa edustaja-aloitetta. Aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Aloitteessa ehdotetaan myös omantunnon vapauden periaatetta niin, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti.

Aloitteen tekijät pitävät tärkeänä muun muassa, ettei avioliittokysymyksestä tule kirkon ykseyttä jakavaa tekijää. Tavoitteena on, että kirkossa löydetään ratkaisu, joka takaa omantunnon rauhan eri näkemyksien edustajille. Aloitteen on allekirjoittanut 22 kirkolliskokousedustajaa.

Keskustelussa käytettiin seitsemän puheenvuoroa ja pyydettyjä puheenvuoroja jäi pitämättä 11. Lähetekeskustelu aloitteesta jatkuu keskiviikkona 3.5. muiden edustaja-aloitteiden lähetekeskustelujen jälkeen.

Aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta

Kirkolliskokous kävi lähetekeskustelut myös muun muassa kirkkohallituksen esityksistä seurakuntavaalisäännösten tarkistamisesta sekä kirkkolain kodifioinnista eli kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta. Molemmat esitykset lähetettiin lakivaliokuntaan.

Kirkolliskokouksessa on vireillä myös edustaja-aloite, jossa ehdotetaan, että kirkolliskokouksen tulisi tukea ja kannustaa seurakuntia ja kirkkoa lähellä olevia säätiöitä lähtemään taustayhteisöiksi saattohoitokoteihin.


Kirkolliskokouksen kevätistunto pidetään 2.–5.5.2017. Kirkolliskokousta voi seurata Twitterissä #kirkolliskokous. Kirkolliskokouksen täysistunnot videostriimataan 2.–5.5., lähetystä voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fi.

Kirkolliskokousedustajien esittelysivusto
Kirkolliskokouksen verkkosivut