Uutislistaukseen

ripari_THUMB.jpg

Isoskansio uudistetaan yhdessä isosten kanssa

19.5.2017 13.53

-Isoskansio on isosen epävarmuuden turva ja tuki leirillä, kuvailivat isosena toimineet nuoret Keravan seurakunnassa käytössä olevaa isoskansiota. Vaikka sisältö koettiin pääosin hyväksi, sai ulkoasu negatiivista palautetta. Nuoret kuvailivat kansiota “ei cooliksi, sekavaksi, liian isoksi, tylsäksi…”

Tähän tarpeeseen Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijat Elina Kaikkonen ja Bea Mokki haluavat vastata. Heidän opinnäytetyönään valmistuu Keravan seurakunnalle uusi isoskansio keväälle 2018.

 

Ideoita isosilta

Isoskansio on kansio, jonka isoset saavat käsiinsä isoskoulutuksen jälkeen ja josta löytyy ohjeita isosena toimimiseen niin rippikoulussa kuin varhaisnuorten toiminnassakin. Jotta uudistetusta kansiosta tulisi isosten mielestä toimiva, kävivät Elina ja Bea hakemassa vinkkejä ja ideoita Wanhojen isosten illasta.

-Keskustelimme nuorten kanssa siitä, mitä he itse toivoisivat uudelta isoskansiolta ja mistä heille olisi hyötyä.

Työskentely tapahtui fläppityöskentelynä, jossa isoset kiersivät kahdessa ryhmässä isoille papereille kirjoitettujen kysymysten äärellä keskustellen, pohtien ja kirjoittaen vastauksiaan ylös. Tarkoituksena oli kuulla nuoria ja antaa heidän vaikuttaa uuden Isoskansion sisältöihin. Nuoret olivat innostuneita mahdollisuudesta vaikuttaa ja tuoda omia mielipiteitään esille. Nuorten ääntä on tärkeää kuulla heitä koskevissa asioissa, ja mikä muu tapa olisikaan parempi Isoskansion uudistamiselle kuin tehdä se yhdessä nuorten kanssa?

Keskusteluissa tuli ilmi, että kansiolle todella on käyttöä ja se on isoselle tärkeä työväline.

-Isoset toivoivat muutosta niin sisältöön kuin visuaaliseen ilmeeseen ja ulkoasuun. Yritämmekin panostaa erityisesti kansion visuaaliseen ilmeeseen sekä sisältöjen selkeyteen, kertovat Bea ja Elina.

Illassa heitettiin ilmoille myös ajatus siitä, että nuoret voisivat itse suunnitella kannen tulevaan isoskansioon. Isosia kannustettiin olemaan yhteydessä opiskelijoihin jatkossakin, mikäli uusia ideoita tulee mieleen.

-Nuorilla on usein paljon loistavia ideoita ja ajatuksia - meidän aikuisten tulee vain antaa nuorille aikaa ja mahdollisuuksia tuoda niitä ilmi, Elina ja Bea muistuttavat.

 

Teksti: Elina Kaikkonen ja Bea Mokki / Sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijat, Diakonia-ammattikorkeakoulu