Uutislistaukseen

Kamb_koululaiset_lahjoituksesi_auttaa_THUMB.jpg

Kesän konfirmaatioissa kolehdit kerätään kehitysmaiden koululaisille

24.5.2017 14.01

Kesän kaikkien konfirmaatiomessujen kolehti on päätetty tänä vuonna kerätä  lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen kehitysmaissa ja katastrofialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.  

Kehitysmaissa on huutava pula koulurakennuksista, koulutarvikkeista ja opetusmateriaaleista. Koulurakennusten lisäksi tarvitaan opetusmateriaaleja opiskelun onnistumiseksi. Monissa kouluissa opettajalla on apunaan vain liitutaulu, oppikirjat puuttuvat. Lapset joutuvat istumaan ahtaasti ja epämukavasti maassa, jolloin opetukseen keskittyminen on vaikeaa. Koulua pidetään jopa puun alla. Jotta kehitysmaan lapset saisivat paremmat eväät opintielleen, Kirkon Ulkomaanapu varustaa kouluja pulpeteilla ja oppimateriaaleilla.

Kesän aikana Keravan kirkossa on kaikkiaan 10 konfirmaatiomessua, joissa konfirmoidaan vajaa kolmesataa keravalaisnuorta.