Uutislistaukseen

yhteisvastuukuva.jpg

Yhteisvastuuta kerättiin Keravalla lähes 22 500 euroa

2.6.2017 09.35

Keravan seurakunta on perinteisesti kerännyt kaupunkiseurakuntana hyvän yhteisvastuutuloksen. Tämäkin vuosi oli hieno saavutus, ja Kerava voi tilittää keräystuotoiksi 22 486 euroa. 

- Tulos oli todella hyvä. Lämmin kiitos siitä kaikille keräykseen osallistuneille: lahjoittajille, vapaaehtoisille kerääjille ja yhteisvastuutapahtumiin osallistuneille,  yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö, rovasti Jukka Pohjolan-Pirhonen iloitsee. 

Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotoilla autetaan Suomessa ihmiskaupan uhreja kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Lisäksi uhreille tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Avun vievät perille Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry,  Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.

Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen ja omaisilleen lähellä kotiseutuaan, ja välttäisivät myös pakomatkalla vaanivat vaarat, kuten ihmiskaupan ja -salakuljetuksen.

Yhteisvastuun vuoden 2017 kansainvälisenä esimerkkikohteena on Lähi-Itä. Jordaniassa avustustyön painopisteenä on koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Seurakunnan oma osuus (10 % tuotoista) päätettiin tänä vuonna luovuttaa kansalliseen keräyspottiin, josta parhaiten pystytään osaavien yhteistyökumppaneiden avulla tekemään työtä keräyksen kohteiden hyväksi.