Uutislistaukseen

Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle Vuoden selväsanainen –palkinto

Selkokielen neuvottelukunta on myöntänyt Vuoden selväsanainen -tunnustuspalkinnon Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Palkintoperustelujen mukaan kirkko on tehnyt pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä selkokielisten aineistojen tuottamisessa ja kirkon saavutettavuuden edistämisessä.

Palkinto luovutettiin kirkon edustajille demokratiapäivässä 17.10.2017 Helsingissä.

”Kirkko on ottanut selkokielen ja saavutettavuuden ihailtavasti osaksi strategiaansa, ja selkokieli leikkaa nyt läpi koko toiminnan. Kirkko on pyrkinyt ennakkoluulottomasti mukauttamaan selkokielelle myös hyvin vaikeita ja abstrakteja aiheita. Pitkäjänteinen työ on kannattanut”, sanoo Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä.

”Vuoden selväsanainen -palkinto merkitsee kirkolle tunnustusta tehdystä työstä. Reformaation merkkivuonna on syytä korostaa sitä, että 'yhtä paljon tai samanlaista kaikille' ei aina ole riittävästi. Suomessa on noin puoli miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä tai selkokuvia, että he voisivat saada evankeliumin sanoman omalla kielellään. Heillä voi olla kielen ymmärtämisen tai oppimisen vaikeus, onnettomuuden tai sairauden seurauksena syntynyt kielellinen vaikeus tai heidän äidinkielensä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Myös monet muistisairaat voivat seurata paremmin selkokieltä. Iän myötä tapahtuvan kuulon aleneminenkin aiheuttaa vaikeuksia seurata yleiskieltä tai nopeaa puhetta. Selkopuhetta on helpompi seurata”, kertoo asiantuntija Riitta Kuusi Kirkkohallituksesta.

Kirkon selkosivut (selkosuomeksi selko.evl.fi ja selkoruotsiksi lattlast.evl.fi) sisältävät tietoa kirkosta, Raamatusta, uskosta, kirkollisista toimituksista ja kirkkovuoden tapahtumista. Uusin aineisto on selkokuvat, jotka valmistuivat vuosina 2016-2017. Kirkossa on järjestetty kauan myös selkokielisiä jumalanpalveluksia. Kirkollisista toimituksista on laadittu selkomukautukset suomeksi ja ruotsiksi. Kirkkohallitus on julkaissut myös selkokielistä uskonnollista kirjallisuutta.

"Selkokieltä on käytetty kirkossa oikeastaan jo pitkään esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenneltäessä. Saatu palaute on ollut myönteistä ja sitä on kiitetty käytettävyydestä. Olemme myös saaneet hyvää palautetta kirkon kasvatustyön puolelta", Riitta Kuusi kertoo.

 

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, jonka Selkokielen neuvottelukunta myöntää joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taholle, joka on edistänyt julkaisuillaan, ohjelmillaan tai muulla toiminnallaan selkokielistä tai helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja näin parantanut erityisryhmien mahdollisuutta osallistua täysvaltaisesti yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.

Selkokielen neuvottelukunta on myöntänyt palkinnon vuodesta 1996 tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 alkaen käytäntö uudistui siten, että neuvottelukunta myöntää palkinnon joka toinen vuosi selkokielen edistäjille ja Kotimaisten kielten keskus joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjille.

18.10.2017 10.32