Uutislistaukseen

Keravalla kiinnostusta seurakuntavaaleja kohtaan

1.11.2018 14.24

”Aikomus äänestää seurakuntavaaleissa on Keravalla hyvin korkealla tasolla. Haasteena on saada aikomus toteutumaan.” tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki summaa Taloustutkimuksen Keravan seurakunnan toimeksiannosta tekemän julkisuuskuvatutkimuksen seurakuntavaaleja koskevan osion tuloksia. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2018 ja sen kohderyhmän muodostavat 15−79-vuotiaat keravalaiset.

Tutkimuksen mukaan kirkkoon kuuluvista haastatelluista 48 % ilmoittaa aikovansa äänestää seurakuntavaaleissa, kun edellisissä vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti Keravalla oli 15. Innokkaimpia tulevia äänestäjiä ovat 45 vuotta täyttäneet, mutta myös alle 30-vuotiaiden keskuudessa on äänestysinnokkuutta. Myllymäen mukaan seurakuntavaaleja kohtaan onkin Keravalla selvää kiinnostusta. Äänestysaikeiden lisäksi kiinnostuksesta kertoo esimerkiksi se, että 44 % tuntee kiinnostusta tulosta kohtaan ja se, että noin 60 % tiesi 16-vuotiaiden äänestysoikeudesta. Toisaalta vaaleista kannattaa viestiä, sillä yli puolet vastaajista kertoi kuulevansa vaaleista ylipäänsä ensimmäistä kertaa tämän tutkimuksen yhteydessä.

Julkisuuskuvatutkimus tehtiin Keravan seurakunnan toimeksiannosta. Sen kohderyhmän muodostavat Keravan kaupungin 15−79–vuotiaat asukkaat ja tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen tutkimuskeskuksessa elokuussa 2018. Vastaajamäärä on 300 tehtyä haastattelua. Haastattelujen aikana otos kiintiöitiin sukupuolen ja iän perusteella siten, että vastaajiksi tavoitettiin mahdollisimman tasaisesti sekä naisia että miehiä, samoin kuin eri-ikäisiä keravalaisia. Vastaajina on sekä kirkkoon kuuluvia että kirkkoon kuulumattomia keravalaisia.

Julkisuuskuvatutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan marraskuun 2018 lopussa.

Lisätietoja

kirkkoherra Ari Autio, Keravan seurakunta, p. 0400 378 038, ari.autio@evl.fi

tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, p. 010 7585 441 tai timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

www.seurakuntavaalit.fi

www.keravanseurakunta.fi