Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto aloitti toimintansa

11.1.2019 08.37

Marraskuun 2018 seurakuntavaaleissa valittu uusi kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 10.1.2019 keskuudestaan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019−2020 Vaito Niinisalon ja varapuheenjohtajaksi Marja Liisa Nykäsen. Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Eija Halme, Antti Jaatinen, Ulla Lahtinen, Pirkko Laiho, Kalle Makkonen, Marja-Liisa Marviala, Juha Pitkä, Anneli Silvander, Tapio Tähtinen ja Päivi Wilen.

”Keravan seurakunnan toiminta on vireää. Meillä on hyvät ja taitavat työntekijät ja seurakuntamme työtä tehdään laaja-alaisesti lapsityöstä ikäihmisiin. Viime vuosina hallintoa on kehitetty voimakkaasti digitalisaatiota hyödyntäen.” arvioi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vaito Niinisalo asetelmia, joissa uusi kirkkovaltuusto aloittaa Keravalla työnsä. Hän nostaa esiin valtuustokauden alussa tärkeänä asiana esiin keravalaiset ihmiset ja heidän toiveensa. Myös seurakunnan tilat tulevat valtuustokaudella vaatimaan merkittävää huomiota. Tärkeitä hankkeita ovat muun muassa Savion seurakuntatalon uudisrakentaminen, uusien toimitilojen avaaminen Kauppakaarelle sekä kiinteistökannan jatkuva korjaus- ja kunnossapitohuolto. ”Helmikuun alussa seurakunnassa aloittaa rakennusten ja tilojen kunnossapidosta vastaava ylläpitopäällikkö. Valtuustoon on myös kevään aikana tulossa välttämättömänä pidetyn rakennusten ja tilojen sekä hautausmaan asioihin perehtyvän kiinteistöjohtokunnan perustaminen.” Niinisalo kertoo tavoista, joilla haasteisiin vastataan.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 10.1. päätettiin myös esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että Keravan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra välillisellä vaalilla. Välillisessä vaalissa tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon ja kirkkoherran valinnan tekee kirkkovaltuusto. Keravan seurakunnan kirkkoherra Ari Autio on irtisanoutunut tehtävästään 5.2. alkaen, sillä hän siirtyy Rantakylän seurakunnan kirkkoherraksi.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löytyvät verkosta

Keravan seurakunnan kirkkovaltuustoon valittiin marraskuun 2018 seurakuntavaaleissa 33 valtuutettua 69 ehdokkaan joukosta toimikaudelle 2019−2022. Uusia kirkkovaltuutetuista on 19 ja nuorimmat valtuutetut ovat 18-vuotiaita. Kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin Keravan seurakuntakeskuksessa 10.1.2019. Seuraavat kokoukset ovat 14.2., 14.3., 6.6., 12.9., 10.10. ja 12.12. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kirkkovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Domus-portaalista, domus.evl.fi. Seurakuntalaiset voivat vaikuttaa tekemällä aloitteita kirkkovaltuustolle tai olemalla yhteydessä luottamushenkilöihin.

Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoonpano 2019−2022 sekä muuta lisätietoa: https://www.keravanseurakunta.fi/paatoksenteko-ja-hallinto

 

« Uutislistaukseen