Uutislistaukseen

soveltuvuusarvioon valitut.jpg

Kirkkoherranvaalissa soveltuvuusarvioon valittiin Kari Kopperi, Elina Perttilä ja Markus Tirranen

24.6.2019 08.26 Kuvassa yleisötilaisuudessa arvotussa istumajärjestyksessä vasemmalta lukien Elina Perttilä, Kari Kopperi sekä Markus Tirranen

Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.6.2019 valita soveltuvuusarvioon kolme kirkkoherran viran hakijaa. He ovat Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, Malmin seurakunnan johtava aluepastori Elina Perttilä ja Keravan seurakunnan vt. kirkkoherra Markus Tirranen. Seuraavan kerran kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran valintaa kokouksessaan 15.8.2019. Uusi kirkkoherra Keravalle valitaan välillisellä vaalilla eli valinnan tekee kirkkovaltuusto kokouksessaan 22.8.2019.

Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut 16 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan. Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto haastatteli kesäkuussa viisi hakijaa, jotka esittäytyivät kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Keravan kirkossa 13.6. Keravan seurakunnan verkkosivuilta löytyvät haastatteluun valittujen hakijoiden esittelyt sekä yleisötilaisuuden videomateriaalia.  

Vaalia valmistelee seurakunnassa kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuutetut Vaito Niinisalo (kirkkovaltuuston puheenjohtaja), Tapio Tähtinen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Marja-Liisa Nykänen (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja), Anneli Silvander ja talousjohtaja Sirpa Karejoki sekä kapitulin määräämänä vaalin valmistelijana Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Lisätietoja:

Kirkkoherran valinta Keravan seurakunnan verkkosivuilla, https://www.keravanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/kirkkoherran-valinta

Kirkkoneuvoston pöytäkirja Domus-portaalissa, domus.evl.fi

Aiemmat tiedotteet:

Viisi hakijaa etenee haastatteluihin kirkkoherran virantäytössä

Keravan seurakunnan kirkkoherra valitaan elokuussa

16 hakijaa Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaan

Keravan seurakuntaan haetaan kirkkoherraa