Uutislistaukseen

Savion seurakuntatalolle haetaan purkulupaa

Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.1.2020, että Savion seurakuntatalolle haetaan purkulupaa kaupungilta. Seurakunta haluaa luopua vuonna 1972 valmistuneesta seurakuntatalosta kosteusvaurioiden ja ilmanvaihto-ongelmien takia. Rakennus on myös teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut.

Savion hankkeen valmistelu on käynnistynyt seurakunnassa vuonna 2017. Hankkeeseen liittyen on aiemmin haettu kaupungilta kaavamuutosta uuden rakennuksen rakentamista varten. Talousjohtaja Sirpa Karejoki Keravan seurakunnasta kertoo, että seurakunnassa työstetään parhaillaan laskelmia hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehdoista, joita on tarkoitus esitellä päätöksentekoelimille kevään 2020 aikana. Tällä hetkellä valmistellaan seurakunnan toiminnan siirtymistä Saviolla väistötiloihin. Toiminnan siirtymisestä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Kirkkovaltuuston pöytäkirja on luettavissa 6.2.2020 alkaen Domus-portaalissa: domus.evl.fi.

31.1.2020 09.05