Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla tukea perheille

Iloiset asiat ovat joskus piilossa, juuri siksi ne ovat niin arvokkaita ja  #sinäriität -tekstit vihreällä ...

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan vanhemmuutta Suomessa ja maailmalla. Koronavirustilanteen takia tilanne on tänä vuonna ollut poikkeuksellinen, sillä Yhteisvastuu-tapahtumia ei voitu järjestää ja lipaskeräyksetkin jouduttiin suurimmaksi osaksi perumaan. 

Keravan seurakunnan keräyspäällikkönä toiminut johtava diakoniatyöntekijä Mirva Nyman kiittää kaikkia Yhteisvastuukeräykseen osallistuneita: ”Tässä tilanteessa, jossa suunnitellut tapahtumat keräyksen osalta eivät toteutuneet, saavutimme kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen. Siitä suuri kiitos kaikille Yhteisvastuukeräyksessä eri tavoin mukana olleille!” 

Vuoden 2020 keräyksen tuotto Keravalla on yli 8 000 euroa, josta noin 1 600 euroa ohjautuu Keravan seurakuntaan vanhemmuutta tukevan ryhmätoiminnan järjestämiseen.

Vuoden 2021 keräys avataan virallisesti helmikuussa 2021, mutta Yhteisvastuukeräykseen voi lahjoittaa läpi vuoden ja lahjoitukset ohjautuvat tulevan vuoden keräykseen. Lisätietoja: www.keravanseurakunta.fi/yhteisvastuu

4.6.2020 11.23