Uutislistaukseen

Markus Tirranen Tuusulan rovastikunnan lääninrovastiksi

Markus Tirranen Keravan kirkon edessä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on nimittänyt 15.6.2021 Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirrasen Tuusulan rovastikunnan lääninrovastiksi nelivuotiskaudeksi 1.11.2021–31.10.2025.

Lääninrovasti on yksi rovastikunnan kirkkoherroista, joka valvoo oman viran ohessa piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnassa tehtävää työtä, esimerkiksi jumalanpalvelusten pitämistä, kirkollisten toimitusten suorittamista sekä kirkollisista asioista annettujen lakien noudattamista.

Markus Tirranen kertoo ottaneensa uutisen vastaan kiitollisin ja nöyrin mielin. ”Tehtävässä voi vaikuttaa monin tavoin rovastikunnan parhaaksi. Pidän tärkeänä hyvää yhteistyötä piispan ja tuomiokapitulin kanssa, jotta vuoropuhelu seurakuntien ja kapitulin välillä olisi mahdollisimman toimiva.”

Aikaisemmin tehtävään valittiin vaaleilla, mutta lakimuutoksen takia nykyisin tuomiokapituli nimittää lääninrovastin suoraan tehtävästä kiinnostuneiden rovastikunnan kirkkoherrojen joukosta neljän vuoden toimikaudeksi. Lääninrovasti Ilkka Järvisen lääninrovastikausi päättyy eläkkeelle siirtymisen takia 31.10.2021.
Tuusulan rovastikuntaan kuuluvat Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan seurakunnat.

16.6.2021 11.20