Mielenterveystyö

Diakoniassa keskeistä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen myös mielenterveyden kysymyksissä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat palveluohjaus, keskustelut ja kotikäynnit. Rinnalla kulkeminen on aktiivista tukemista ja ihmisen arvostamista. Diakoniassa pyritään vaikuttamaan myös arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi.

Yhteistyössä Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien kanssa järjestetään syksyisin yhteinen mielenterveyskuntoutujien retkipäivä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.
 

Keravan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suomen Mielenterveysseura - Apua ja tukea

Nyyti ry. - Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille

Mielenterveyden Keskusliitto - Neuvontapalvelut

Vaikeuksia päihteiden kanssa

Voit tulla keskustelemaan luottamuksellisesti myös päihteisiin liittyvistä vaikeuksista. Yritetään yhdessä miettiä, miten vaikeaa elämäntilannetta voisi helpottaa. Tarjolla on yksilökeskusteluja, tapahtumia, retkiä ja ryhmiä.

Diakoniatyö tekee yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden, mm. päihde- ja mielenterveysyksikkö Metsolan kanssa järjestämällä yhdessä ryhmiä ja muuta toimintaa.

 

Testaa alkoholinkäytön riskit

A-klinikka

Ehyt ry. - Ehkäisevä päihdetyö

AA - Nimettömät alkoholistit

Keravan terveyskeskus

 

Myös päihdeongelmaisen läheinen voi kaivata apua ja tukea. Apua saadaksesi ota yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinua eteenpäin.

Al-Anon -  Vertaistukea alkoholistien läheisille

Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijä Tiina Railo
p. 0400 378 010
tiina.railo@evl.fi