Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon.  Kirkkoneuvostoon Keravalla kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokousaikatauluun ja pöytäkirjoihin voit tutustua täällä

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii seurakunnan hallintosihteeri.


Eija Halme

kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston jäsen


Marja-Liisa Marviala

kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston jäsenTapio Tähtinen

kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja