Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta.

Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Kun ainakin toinen kumppaneista on Keravan seurakunnan jäsen, avioliiton esteiden tutkinta voidaan tehdä Keravan seurakunnassa. Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta silloin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa seurakunnasta.
 
Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää
  • käymällä kirkkoherranvirastossa, jossa täytetään lomake "Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden tutkintaa varten", jotka saa kirkkoherranvirastosta.
  • täyttämällä verkossa Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten - lomakkeen, jonka voi lähettää täytettynä postitse kirkkoherranvirastoon. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset.
  • verkossa sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi.
 
Esteettömyystodistuksen voi hakea seitsemän päivän jälkeen kirkkoherranvirastosta tai se voidaan lähettää kihlaparille postitse. Jos vihkipappi tulee siitä seurakunnasta, jossa avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan, voit pyytää toimittamaan todistuksen suoraan vihkivälle pastorille (laita rasti kohtaan "Pyydetään säilyttämään avioliiton esteiden tutkijalla vihkimistä varten").

Kuulutukset

Solmittavan avioliiton puolesta voidaan lukea esirukous sunnuntain jumalanpalveluksessa. Näistä ns. kuulutuksista sovitaan erikseen kirkkoherranviraston kanssa tai sähköpostitse tai vaikkapa avioliiton esteiden tutkintalomakkeen mukaan liitetyllä kirjeellä. Kuulutukset voidaan lukea kihlaparin toivomana sunnuntaipäivänä ennen vihkimistä. Kirkon ei välttämättä tarvitse olla oman seurakunnan kirkko. Haluttu kuulutuspäivä ja -paikka on hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon viimeistään viikkoa ennen kyseistä päivää. Keravan kirkossa on jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 10.

Kirkkoherranvirasto

Papintie 6 A, 2.krs
ma-ke, pe klo 8.00-15.45, to klo 8-17.30
kesä-elokuussa ma-pe klo 8.00-15.45

p. 09 4784 8321, 09 4784 8322 tai 09 4784 8323
faksi: 09 4784 8400
postiosoite: Keravan seurakunta, Kirkkoherranvirasto, PL 134, 04201 Kerava
keravan.seurakunta@evl.fi

  • virkatodistukset
  • sukuselvitykset
  • avioliiton esteiden tutkinta
  • papin ja kanttorin varaaminen
  • tilojen varaaminen