Keravan seurakunnan saavutettavuusseloste 

 
Tämä saavutettavuusseloste koskee https://www.keravanseurakunta.fi -sivustoa ja on laadittu 22.9.2020. 

Keravan seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).  

Arviointimenetelmät  

Keravan seurakunta arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:    

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

Verkkosivuston saavutettavuuden tila 

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi  

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö 

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 
 
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä: 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit): 

Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Korjaamme puuttuvat tekstit mahdollisimman pian.  WCAG 1.1.1

Teksti kuvassa: 

Joissain kaaviokuvissa / tapahtumien mainoksissa / kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa. Lisäämme tekstit tekstivastineisiin tai sivun sisältöön mahdollisimman pian.  WCAG 1.4.5 

Puuttuvat otsikkomerkinnät:
Sivuillamme on puutteita otsikoiden merkitsemisessä. Korjaamme tilanteen mahdollisimman pian. 
WCAG 1.3.1, 2.4.6

Taulukot: 
Sivuillamme on käytetty taulukoita, joiden otsikkorivin merkinnässä on puutteita. Korjaamme puutteet mahdollisimman pian. (WCAG 1.3.1) 

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel): 

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä täysin saavutettavia. Korjaamme tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian. Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja alla olevien yhteystietojen kautta.
WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2

Julkaisujärjestelmän saavutettavuuspuutteet:

Kuva ilman alt-määritettä
Kuvalta puuttuu tekstivastineen määrite. Korjataan 23.9.2020 mennessä.
WCAG 1.1.1

Lomakkeiden käyttö ruudunlukijalla
Virkatodistuksen tilaamislomakkeessa on linkki, joka ei erotu tekstistä värillä tai alleviivauksella. Ohjetekstit ovat vasta kenttien jälkeen. Valintapainikkeita ja –ruutuja ei ole ryhmitelty. Korjataan 23.9.2020 mennessä.
WCAG 1.4.1, 3.3.2, 4.1.2

Näppäimistökohdistimen näkyminen
WCAG 2.4.7

Otsikoiden merkkaus
WCAG 1.3.1

Upotetun sisällön nimeäminen  
WCAG 1.1.1

Virheitä teknisessä toteutuksessa
WCAG 4.1.2

Toistetun sisällön ohitusmahdollisuus ruudunlukijalla
WCAG 2.4.1

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel): 

Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutettavassa muodossa olevan tiedoston tiedot saat pyytämällä alla olevien yhteystietojen kautta. 
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §) 

Kartat 

Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Karttojen avulla esitettävä opastava informaatio tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §) Seurakunnasta saa pyydettäessä esimerkiksi hautapaikkojen sijaintiin liittyvää opastusta.


Saavutettavuuspalaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla: 

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella 
 
Sähköpostilla: keravan.seurakunta@evl.fi

Muilla tavoin

Puhelin: + 358 09 478 488

Postiosoite: PL 34, 04201 Kerava

Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus/Kirkon viestintä. Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään, käytä alla olevaa lomaketta: 

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella 
 

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa. 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.  Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi  
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000 
Tee ilmoitus verkkolomakkeella 

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi 

Keravan seurakunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä: 

Kehitämme verkkosivujamme saavutettavammiksi ja korjaamme ilmenneet puutteet.
Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme. 
Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme. 
Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta. 
Yhteensopivuus selainten kanssa 

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa: 

Edge (Windows), uusin versio
Chrome (Windows, Mac), uusin versio 
Firefox (Windows, Mac), uusin versio 
Safari (Mac), uusin versio 

Tekniikat 

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

HTML
WAI-ARIA 
CSS 
Javascript 
 

Tietoa muiden digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta

 

Sosiaalisen median kanavat

Keravan seurakunnan tilit Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Joissain kuvissa tai tapahtumamainoksissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5). Kuvien saavutettavuutta parannetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Mainosten sisältämän informaation voi pyytää seurakunnasta. Jotkin videot voivat olla julkaistu ilman tekstejä.

Keravan seurakunnan Keravan taivaan alla –blogi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Nämä virheet korjaamme.  (WCAG 1.1.1). Lisäksi blogin teknisessä toteutuksessa on pieniä puutteita. (WCAG 4.1.2) Voit pyytää blogitekstejä alla olevien yhteystietojen kautta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keravan seurakunnan luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Domus-portaalissa. Sivustolle tulee myös saavutettavuusseloste.

Ilmoittautumislomakkeet

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Ilmoittautumislomakkeet eivät ole tällä hetkellä saavutettavia, mutta niiden saavutettavuutta parannetaan tulevaisuudessa. Mikäli ilmoittautuminen ei saavutettavuusongelmien takia ole mahdollista, seurakunta voi pyynnöstäsi tehdä ilmoittautumisen puolestasi. Otathan silloin yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta.

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään merkittävien muutosten jälkeen. 

22.9.2020