Hautamuistomerkki

Hautamuistomerkki kuuluu perinteisesti jokaiselle haudalle. Muistomerkin hankkiminen on omaisten tapa kunnioittaa vainajan muistoa. Useimmiten muistomerkkinä on hautakivi, koska se on kestävä ja pitkäikäinen.

Hautamuistomerkkiohje

Keravan hautausmaalle asennettavasta muistomerkistä on toimitettava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Suunnitelma laaditaan Keravan seurakunnan hautamuistomerkkilomakkeelle tai muulle vastaavalle lomakkeelle, josta löytyy samat tiedot. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee seurakuntapuutarhuri. Lisätietoja hautamuistomerkin hankintaan liittyvistä määräyksistä ja ohjeista saa seurakuntapuutarhurilta. 

Seurakunta valvoo muistomerkin paikalleen asennuksen. Muistomerkki voidaan asentaa etukäteen sovittuna ajankohtana, kun maa ei ole roudassa. Ajankohta sovitaan hautausmaan suntion kanssa, p. 0400 378 048.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva, eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkkien liiallista samankaltaisuutta tulisi ohjatusti välttää. 

Hautapaikkojen reunustaminen kivellä tai muulla tavalla ei ole sallittua.

Yleisohjeet

Yksittäishaudoissa hautamuistomerkit saavat olla enintään 70cm leveitä ja 90cm korkeita. 

Rinnakkaishaudoissa vastaavat mitat ovat 150 x 70cm. 

Hautamuistomerkin pohjaan, keskelle, on tehtävä Ø 12 mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten. Kivien on oltava vaakasuorassa. Jalustakiveä ei betonipalkkiperustuksilla sallita. 

Makaavien, laattamaisten muistomerkkien tulee olla kooltaan vähintään 40cm x 50cm ja enintään 60cm x 60cm. Laattamainen hautakivi on asetettava seurakunnan hyväksymän mallin mukaiselle telineelle. 

Hautamuistomerkkien materiaalin tulee olla sään ja ajan kestävää, yleisimpiä materiaaleja ovat kivi, metalli ja puu. Myös luonnonkivet soveltuvat hyvin hautamuistomerkeiksi. 

Osastot, joilla ei ole betonipalkkia: A, K, L ja M 

Hautausmaan vanhimmille osastoille ei ole sijoitettu betonipalkkeja, joiden päälle muistomerkit asennettaisiin. Ne on siksi varustettava jalustakivin. Muistomerkin pohjalle, keskelle on tehtävä ∅ 12mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten. Muistomerkin jalustakiven tulee ulottua noin 10cm muistomerkin ulkopuolelle. 

Betonipalkilliset osastot: B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, O, P, R ja T 

Hautausmaan uudempiin, jo käytössä oleviin osastoihin on seurakunta sijoittanut betonipalkit muistomerkkejä varten. Muistomerkin pohjalle, keskelle on tehtävä ∅ 12 mm:n läpimittainen reikä kiinnitystappia varten. Jalustakiviä ei näissä voi käyttää. 

 

 

Hautakiven päällä istuva enkeli.

Ota yhteyttä

seurakuntapuutarhuri, hautausmaan esihenkilö
PL 134
04201 Kerava

yleiset tiedustelut, tavoitettavissa virka-aikaan