Päätöksenteko ja hallinto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Keravan seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Kirkkovaltuuston kokoukset vuonna 2018 pidetään 22.3., 31.5., 27.9. ja 13.12. klo 18.30 seurakuntakeskuksen salissa. 

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Keravalla kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto kokoustaa vuonna 2018 11.1., 15.2., 15.3., 5.4., (maanantaina) 14.5. , 14.6., 9.8., 13.9., 18.10., 15.11. ja 20.12.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

 

 

 

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukset

Vuoden 2017 alusta lähtien Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten esityslistat (viikon ajan ennen kokousta) ja pöytäkirjat on luettavissa Domus-järjestelmän kautta.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

  • salassa pidettävä asia

 

Kirkkovaltuuston kokoukset 2016:

Kirkkovaltuusto 15.12.2016

Kirkkovaltuusto 6.10.2016

Kirkkovaltuusto 8.9.2016

Kirkkovaltuusto 12.5.2016

Kirkkovaltuusto 31.3.2016

 

Kirkkoneuvoston kokoukset 2016:

Kirkkoneuvosto 1.12.2016

Kirkkoneuvosto 21.11.2016

Kirkkoneuvosto 27.10.2016

Kirkkoneuvosto 22.9.2016

Kirkkoneuvosto 18.8.2016

Kirkkoneuvosto 29.6.2016

Kirkkoneuvosto 9.6.2016

Kirkkoneuvosto 19.5.2016

Kirkkoneuvosto 9.5.2016

Kirkkoneuvosto 28.4.2016

Kirkkoneuvosto 10.3.2016

Kirkkoneuvosto 11.2.2016

Kirkkoneuvosto 21.1.2016