Päätöksenteko ja hallinto

 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimikaudella 2021-2022 toimii Juha Pitkä ja varapuheenjohtajana Marja Liisa Nykänen.

Keravan seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Vuonna 2022 kirkkovaltuusto kokoontuu 31.3., 2.6., 6.10. ja 8.12.

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2018 valittiin uudet valtuutetut vuoden 2019 alussa alkavalle toimikaudelle. Vuonna 2022 järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan valtuutetut vuoden 2023 alusta alkavalle toimikaudelle. Seurakuntavaalien vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestysaika 8.-12.11.2022.  Lisää tietoa vuoden 2022 seurakuntavaaleista

Kirkkovaltuutettujen yhteystiedot

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Keravalla kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. 

Kirkkoneuvoston jäsenet ovat Eija Halme, Pirkko Laiho, Kalle Makkonen, Marja-Liisa Marviala, Saija Ohtonen-Jones, Anneli Silvander, Jari Timonen, Tapio Tähtinen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Hannu Virtanen ja Päivi Wilen

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.
 

Vuonna 2022 kirkkoneuvosto kokoontuu 27.1., 17.2., 10.3., 24.3., 21.4., 12.5., 16.6., 25.8., 15.9., 20.10., 3.11., 24.11. ja 15.12. 


Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kiinteistötoimen johtokunta. Sen tehtävänä on seurakunnan rakennustoimintaa, kiinteää ja irtainta omaisuutta, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen.  Johtokuntaan kuuluvat Tapani Alatalo, Lahja Havansi, Merja Juutilainen, Jari Timonen ja Paavo Timonen.  Vuonna 2022 kiinteistötoimen johtokunta kokoontuu 26.1., 16.2., 9.3., 20.4., 11.5., 15.6., 24.8., 14.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.

Nuorten vaikuttajaryhmä

Seurakunnassa toimii myös nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on vahvistaa keravalaisten nuorten ja seurakunnan päättäjien välistä vuorovaikutusta. Nuorten vaikuttajaryhmän toimikausi on yksi kalenterivuosi. 
Vuonna 2022 nuorten vaikuttajaryhmään kuuluvat Luka Ahonen, Maya Berlin, Jenna Nieminen, Amanda Rontu, Joel Theis ja Helmi Westergren.
Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii seurakuntapastori Krista Wedman ja hänen lisäkseen ryhmässä,  seurakuntaa edustaa myös johtava nuorisotyöntekijä Katri Ahonen.
Nuorten ääni kuuluviin seurakunnan päätöksenteossa


Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kiinteistötoimen johtokunnan kokoukset

Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kiinteistötoimen johtokunnan kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmässä osoitteessa domus.evl.fi.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

  • salassa pidettävä asia

 

 

 

Seurakuntakeskuksen seinässä oleva Auli Korhosen teos Elävä valo.