Liity kirkkoon 

Kirkon jäseneksi otetaan kasteessa. Samalla liitymme asuinpaikkamme mukaiseen paikallisseurakuntaan. Kastettuna olemme osa myös maailmanlaajuista kirkkoa.

Kirkkoon liittyminen tapahtuu liittyjän henkilökohtaisella ilmoituksella siinä seurakunnassa, jota vastaavassa kunnassa liittyjällä on kotikuntalain mukainen kotikunta. Henkilö ei saa olla samanaikaisesti kahden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.
 
Jos sinut on kastettu, olet käynyt rippikoulun, asut Keravalla ja olet täyttänyt 18 vuotta voit liittyä kirkkoon täyttämällä Keravan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ilmoituksen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. 
 
Kirkkoon voi liittyä myös täyttämällä sähköisen lomakkeen kirkon sivuilla. Samalla sivustolla on myös lisää tietoa kirkkoon liittymisestä ja uskonnonvapauslaista. 
 
Mikäli sinua ei ole kastettu tai et ole käynyt rippikoulua ja asut Keravalla, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon sopiaksesi lähemmin asian jatkosta.
 
Jos tahdot erota kirkosta, voit toimittaa eroilmoituksesi postitse sille seurakunnalle, jonka jäsen olet tai mille tahansa maistraatille. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti, erillistä lomaketta ei tarvita. Eroilmoituksen voi käydä tekemässä myös henkilökohtaisesti.