Ylivahtimestari työnsä ääressäKeravan seurakunnassa työskentelee myös joukko suntioita ja kiinteistötyöntekijöitä, jotka huolehtivat seurakunnan tiloissa tapahtuvan toiminnan ja tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Suntiot toimivat seurakunnassa vahtimestareina ja työhön kuuluu tilojen valmistelu esimerkiksi jumalanpalveluksia, kasteita, hautaan siunaamisia, vihkimisiä tai muita tilaisuuksia varten. Suntiot kalustavat tilan kulloiseenkin tilaisuuteen sopivaksi. He huolehtivat alttarin kukista ja kynttilän sytyttämisestä sekä oikeiden virsien kiinnittämisestä virsitaululle. Normaalitilanteessa suntiot jakavat virsikirjoja, keräävät kolehtia ja laskevat tilaisuuden osallistujamäärän, avaavat ja sulkevat tilan ovet sekä opastavat kävijöitä. He myös huolehtivat tilojen siisteydestä ja ylläpitävät esimerkiksi ilmoitustaulujen ajantasaisuutta.
 

Mika Seppälä sytyttää alttarin kynttilät.


Ylivahtimestari Mika Seppälä toimii Keravan seurakunnan suntioiden esimiehenä. ”Teen normaalia esimiestyötä. Laadin kalenterin pohjalta suntioille työvuorot kolmeksi viikoksi eteenpäin, tuen henkilökuntaa monin tavoin työmme onnistumisessa ja vastaan siitä, että suunnitellut työt tulevat tehdyiksi. Kilpailutan ja tilaan tavaroita, tällä hetkellä selvittelen esimerkiksi uusien tulostimien hankkimista. Joskus olen myös mukana erityisesti isoimmissa tilaisuuksssa huolehtimassa käytännön järjestelyistä.” 

”Korona on karsinut suntioilta paljon töitä, kun tilaisuuksia on peruttu ja ne ovat siirtyneet verkkoon. Ilahduttavana asiana on löytynyt monitaitoisuutta ja joustavuutta, esimerkiksi keittiötehtävistä siirryttiin kiinteistöpuolen tehtäviin tilanteen vaatiessa.”
 

Mika Seppälä kirkon alttarin edessä.

Mika kertoo, että hän pitää uuden strategian ajatuksia hyvinä. Erityisesti hän mainitsee kiinteistöjä koskevan linjauksen, jonka mukaan tilojen on palveltava toimintaa ja seurakunnan on pyrittävä löytämään monikäyttöisiä ja laadukkaita ratkaisuja. ”Seurakunnan jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa selkeästi myös tilatarpeisiin”, Mika sanoo.  
 

Suntioiden yhteystiedot

 

Haastattelu on tehty maaliskuussa 2021