Ympäristö

Kannamme ekologista vastuuta. 

Seurakunta tekee käytännön tekoja ja valintoja ympäristön puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan. Yksi strategiamme painopisteistä on "Kannamme ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta". 

Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon YmpäristödiplominLinkki avautuu uudessa välilehdessä vuoden 2024 aikana. Teemme parhaillaan ympäristökartoitusta, jossa käydään läpi nykytilanne ja laaditaan toimenpideohjelma, jolla toiminnasta saadaan entistä ympäristöystävällisempää. Ympäristödiplomi on loistava työkalu, sillä siinä käydään läpi kaikki osa-alueet: kiinteistöt, toiminta ja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto, ruoka, hautausmaat, metsät… Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Siirry lukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evl.fi

Ekoteologia

  • Ekoteologia tarkastelee Raamattua ja kristinuskon oppia luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Lue ekoteologiasta kirkon sivuilta. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)