Arkkuhautaus

Hautaan siunaaminen tapahtuu pääsääntöisesti siunauskappelissa. Arkku on yleensä tuotu etukäteen kappeliin. Hautaustoimisto toimittaa ennalta tilatut kukkalaitteet kappeliin hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Siunaustilaisuuden päätyttyä kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan.

Poikkeustapauksissa hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös Keravan kirkossa, esimerkiksi jos saattoväki ei mahdu siunauskappeliin. Jos hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, omaiset kantavat arkun surumusiikin soidessa kirkkoon tai hautaustoimisto on sen etukäteen sinne toimittanut. Siunaustilaisuuden päätyttyä kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään vainajankuljetusautoon. Vainaja siirretään autolla saatossa hautausmaalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan.

Keravan seurakunnalla on lainattavissa arkkualba eli arkkupeitto. Arkun päälle levitetty arkkualba kuvaa ihmisten samanarvoisuutta Jumalan edessä. Arkkualbaa voi käyttää sekä tuhkaus- että arkkuhautauksissa. Alban päälle asetetaan erillinen hiekkaliina, jonka päälle pappi tekee siunaustilaisuudessa hiekalla ristin. Alban päälle ei voi laittaa mitään kukkia, ei edes arkkulaitetta. Albaa ei voi viedä ulos, joten arkkuhautauksessa suntio ja pappi poistavat sen arkun päältä ennen haudalle lähtöä.

Käsi arkulla, toisessa kädessä ruusu.