Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit ovat 13.2.2024

Kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.  Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys. Vaalikelpoinen maallikkojäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Myös seurakunnan palveluksessa olevat pappeja lukuun ottamatta voivat olla ehdokkaina maallikoiden vaalissa.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2024.

Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä

Lue lisää kirkolliskokous – ja hiippakuntavaltuustovaalista

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitettiin tiistaina 13.2.2024. Keravan seurakuntakeskuksessa äänestettiin sekä Tuusulan rovastikunnan pappisvaalissa että seurakuntamme maallikkovaalissa.

Espoon hiippakunnan alustava tulos löytyy hiippakunnan verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan tuloksen 19.2.2024.

Kirkolliskokousvaalien alustavat tulokset valtakunnallisestiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kiitos äänestäjille ja ehdokkaille, onnea valituille!