Pappi työnsä ääressä

Keravan seurakunnassa työskentelee kymmenen pappia. Heidän tehtävänään on kohdata ihmisiä eri elämäntilanteissa. Suuren osan papin työajasta vievät jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten, kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja hautaan siunaamisten, valmistelu ja toteuttaminen. Työtehtäviä värittää myös oma työala, kuten varhaiskasvatus, diakonia, nuoriso- tai aikuistyö. Pappi kuuntelee, rukoilee ja keskustelee ihmisten kanssa.
 

Emmi Gong Keravan kirkon edessä aurinkoisena talvipäivänä.

Seurakuntapastori Emmi Gong kertoo, että papin työssä jokainen työpäivä on erilainen. ”Tavallisesti kohtaan työpäiväni aikana paljon erilaisia ihmisiä esimerkiksi Katupappilassa, toimituskeskusteluissa, kirkkokahveilla, nuortenilloissa ja kokouksissa. Toiset päivät taas ovat suunnittelupainotteisempia niin, että saatan lukea ammattikirjallisuutta ja näpyttää saarnoja ja hartaustekstejä koko päivän.”

Emmin työala on nuorisotyö eli hänelle kuuluu tavallisten papin töiden lisäksi nuorteniltoja, -leirejä ja muuta nuorten toimintaa. ”Tai siis tavallisessa tilanteessa kuuluisi, nimittäin aloitin nuorisotyössä vuoden 2020 alussa ja aika pian kokoontumisrajoitukset muuttivatkin työnkuvaa aika paljon”, Emmi täsmentää. 

Koronavirustilanteen mukanaan tuomat muutokset ovatkin muuttaneet voimakkaasti niin papin työtä kuin nuorisotyötäkin.  ”Olemme joutuneet sulkemaan väliaikaisesti monia ovia, laskeskelemaan osallistujia ja tekemään pienellä porukalla. Paljon työstä on siirtynyt verkkoon ja niin nuorisotyössä kuin muussakin seurakuntatyössä olemme olleet uuden edessä. Itse olen opetellut olemaan luontevammin sekä kameran edessä esiintyessäni että sen takana kuvatessani tai striimatessani. Ainoana mahdollisuutena ja tällä tavalla pitkittyneessä tilanteessa kaikki videoiminen käy toisinaan raskaaksi. Kuitenkin rajoitusten joskus hellittäessä uskon, että kaikki tekemämme verkkotyö ja opettelemamme uusi rikastaa seurakunnan toimintaa ja avaa meille myös täysin uusia mahdollisuuksia, kuten se on jo nyt tehnyt.” Jumalanapalvelukset on lähetetty suoratoistona verkossa maaliskuusta 2020 alkaen, ryhmiä on kokoontunut etäyhteyksin ja myös esimerkiksi keskipäivän rukoushetket on toteutettu verkkolähetyksinä talvella 2021. 

Emmi kertoo, että vuosi 2020 oli monin tavoin kovin raskas. Hetken mietittyään hän löytää kuitenkin myös monta asiaa, joista iloita. ”Vaikeuksien keskelläkin on hyvä nähdä onnistumisia ja valonpilkahduksia. Iloitsen esimerkiksi siitä, että viime vuoden rippikoulut ja konfirmaatiot saatiin toteutettua niin hyvin. Samoin pääsimme nuorten kanssa viettämään Jatkis-päivää Vivamoon. Sain myös itse tehdä kaksi mielenkiintoista opetusvideosarjaa raamattuaiheista verkkosivuillemme.”

”Työssäni ilahduttaa, kun saan kohdata kaikenikäisiä seurakuntalaisia, tosin nuorisotyö on erityisen lähellä sydäntäni. Erityisen merkitykselliseltä tuntuu, jos pääsee kokemaan aitoa yhteyttä ja itsekin oppimaan jotakin kohtaamisesta. Myös opettaminen innostaa minua ja toivoisin pääseväni taas opettamaan Raamattua, esimerkiksi pitämällä luentosarjaa tai raamista”, Emmi tiivistää.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan Keravan seurakunnan uusi strategia Usko, toivo, rakasta Keravan taivaan alla. Emmi kertoo iloitsevansa uudesta strategiasta. ” Mielestäni siinä on hyvin ja sopivan tiiviisti kuvattu ne suuntaviivat, jotka meidän tulisi muistaa kaikessa toiminnassamme. Tällä hetkellä työtehtävissäni ja työalallani varmaankin selkeimmin näkyy sosiaalisessa mediassa ja verkossa läsnä oleminen. Haluan myös omalta osaltani ja omalla esimerkilläni olla mukana kutsumassa rohkeuteen niin uskossa kuin auttamisessakin. Voimme olla rohkaisemassa ja tukemassa toinen toisiamme ja vahvistamassa lähimmäistemme kokemusta siitä, että he pärjäävät vaikeuksienkin keskellä.”

Emmi Gong lukee Raamattua Keravan kirkon alttarin ääressä.
Raamattu on papin työssä tärkeä työväline. Emmin Raamatun kannessa on viittaus rohkaisevaan raamatunkohtaan psalmista 37.
”Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä. Jos hän horjahtaakin, ei hän suistu maahan, sillä Herra pitää häntä kädestä.”

 

"Iso osa työstäni on ihmisten kohtaamista ja heidän tärkeissä juhlissaan mukana olemista". Pappi Emmi Gong


Keravan seurakunnan pappien yhteystiedot

 

Haastattelu on tehty maaliskuussa 2021