Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut 17.2.2019

K a s t e t u t  

Elsi Isabella                   Kiiski

Rasmus Viljami             Parviainen

Lukas Vilhelm                Ryhänen

Eppu Jaakko                   Lilja                    (rippikoululainen)

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t  

-

 

K u o l l e e t  

Saimi Judit Hälinen s. Karppinen                  93 v

Reino Tapio Varetsalo                                     89 v

Anna-Liisa Vanhala s. Aro                                87 v

Juha Kalevi Moilanen                                        81 v

Senja Irmeli Heikkinen s. Härmä                    74 v