Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  23.6.2019

 

K a s t e t u t

 

Jade Eveliina                            Kokkonen

Taavi Edvard Pekka                Punakallio

Luukas Sebastian                   Kumpula

 

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

Markku Petteri Pöyry ja Virpi Anita Julin

 

 

K u o l l e e t

-