Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  5.4.2020

 

K a s t e t u t

 

ei ole

  

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Kauko Aukusti Peltola                           89 v

Tauno Johannes Lankinen                    76 v

Leena Marjatta Kauppi s. Leppänen     73 v

Tapio Armas Koskinen                          70 v

Timo Kalle Erik Laakso                          60 v

Jari Matti Nieminen                              58 v