Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  28.6.2020

 

K a s t e t u t

 

ei ole

  

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Sirkka Tuulikki Paasonen                         87 v

Ritva Tuulikki Engblom s. Salama            87 v

Hilkka Johanna Nyberg s. Kansanaho      81 v

Heino Petter Huhtilainen                         80 v

Petri Veikko Uuttu                                    57 v

Joonatan Onni Elmeri Laurila                   15 v