Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  24.10.2021

 

K a s t e t u t

 

Aino Helena Elisabet     Heinänen    

Elsa Aurora                    Niiranen       

Noel Aamos                  Laukkanen  

 

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Mikko Ilkka Albinus Ekroos     85 v

Kreetta Kyllikki Ropanen         75 v

Leif Harald Nordström            63 v