Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  20.10.2019

 

K a s t e t u t

Suomi                                           Oliver Ilmari

Hyvönen-Vuollet                         Martta Vilma Kristiina

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

ei ole

 

K u o l l e e t

Lea Irmeli Tiainen s. Ropponen                 70 v

Outi Ilona Lehmuskoski                              65 v

Jarmo Juhani Saarelainen                           57 v