Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  19.1.2020

 

K a s t e t u t

 

Daniel Markus                     Kallio

Benjamin Olavi                    Raskunen

 

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

Jani Petteri Asikainen ja Elise Mariette Enckell

 

K u o l l e e t

 

Hellä Säde Aalto s. Ruponen                 87 v

Aune Annikki Simanainen s. Myller      87 v