Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  17.1.2021

 

K a s t e t u t

 

Oona Aada Johanna          Tiitinen

Ilmari Henrik                      Turpeenoja

 

 A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Ritva Matilda Kyllikki Lumme s. Oksanen   93 v

Helmi Terttu Karjalainen s. Koski                91 v