Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  27.11.2022

 

K a s t e t u t

 

Bea Alexa Marjatta     Seppälä

               

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

Riku Olavi Vertanen ja Minna Maarit Kamotskin

 

K u o l l e e t

 

Oma Helly Soikkeli s. Puskala          93 v

Hilkka Hillevi Torvinen s. Tuikka      89 v

Heikki Kalevi Luukkainen                 85 v

Kai Allan Ahlfors                              59 v

Piia Maaria Mannila s. Passila          46 v