Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  9.5.2021

 

K a s t e t u t

                                                      

Noel Elian      Välimäki      

Elle Alicia       Paakkinen 

        

 

 A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Pentti Antero Rajakiili                         93 v

Veikko Johannes Kinnunen                 91 v

Helvi Maunula s. Hyvärinen                91 v

Eila Kaarina Kukkonen s. Piirainen      88 v

Atte Olavi Komulainen                        88 v

Kauko Kustaa Pitkäjärvi                      82 v

Pirkko Liisa Laxén s. Lyytikäinen         70 v

Juha Arto Uuttu                                  64 v