Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Tuusulanjärven Viikkouutiset - sekä Järvenpää KeravaTuusula News -lehdessä.

 

Kirkossa kuulutetut  20.9.2020

 

K a s t e t u t

 

Mio Erik Mikael                   Hindström

Aatos Sulo Tapani               Salko

Elias Oskari Joonatan          Merivirta

 

  

A v i o l i i t t o o n  a i k o v a t

 

ei ole

 

K u o l l e e t

 

Anja Orvokki Grönroos s. Parviainen       92 v

Saara Ilona Tolonen s. Manninen            92 v

Jussi Kalervo Heiskala                              71 v