Kirkollisia uutisia 

Jumalanpalveluksessa rukoillaan seurakunnassa kastettujen, kuolleiden sekä avioliittoon aikovien puolesta yhteisessä esirukouksessa. Heidän puolestaan sytytetään kynttilä rukouskynttelikköön. 

Joskus nimien lukemisesta käytetään myös nimeä "kuulutukset".

Nimen lukemisesta voi sopia papin kanssa. Avioliittoon aikovat voivat ilmoittaa toiveensa kuulutusten lukemisesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Keravan seurakunnassa kuulutetut julkaistaan myös Keski-Uusimaa -viikko lehdessä keskiviikkoisin ja Keski-Uusimaa -lehdessä tiistaisin.

 

Kirkossa kuulutetut  1.10.2023
 

Kastetut

Viola Helena                          Sikanen                  

     Eevi Helmi Kristiina              Harenko                  

                             

               

Avioliittoon aikovat

 

Kuolleet

Raimo Mattias Lindholm                                   98 v

    Ensio Martti Kullervo Nieminen                        88 v

    Vilho Valio Ville Vilhunen                                    82 v

    Pekka Johannes Pasanen                                   81 v

    Raila Anneli Kuismin s. Riikonen                       76 v

    Maija-Liisa Seppälä s. Airomies/                        62 v

                                

 

 

 

 

 

 

 

Nuori asettamassa elämänkaari kynttilöitä kastetuille, menehtyneille sekä avioliittoon aikoville.