Siunauskappelin historiaa

Keravan siunauskappeli on vihitty käyttöön 30.3.1959. Kappelin on suunnitellut arkkitehti Lauri Silvennoinen. Kappeli ja hautausmaa on nimeltään La vita nuova, "uusi elämä". Arkkitehti Lauri Silvennoisen kuoleman (1962) jälkeen on suunnittelu- ja kehittämistyötä suorittanut arkkitehti Jyrki Lehikoinen, joka on työssään noudattanut arkkitehti Silvennoisen suunnitelman periaatteita.

Kappelin perusparannus- ja muutostyöt valmistuivat joulukuussa 2002. Laajennuksen suoritti Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy ja pääurakoitsijana toimi Rames Oy.

Hautausmaan kellotapuli on otettu käyttöön keväällä 2009. Tapulin kaksi kelloa on valmistettu Hollannissa. Kellojen ääniala on molliterssi, isomman kellon soiva perussävel on h1 ja pienemmän d2.
 

Vanha valokuva hautausmaan Siunauskappelista ulkopuolelta.