Kirkollisten avustusten hakeminen

Kirkolliset avustukset ovat haettavissa 1.1.–15.4. kuluvalle vuodelle.

Kirkkolain 6. luvun 1. §:n mukaan seurakunnan varoja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Avustusta ei voida myöntää ilman kirjallista hakemusta, jossa on mukana täydelliset liitteet ja jossa on ilmoitettu haettava summa. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta toukokuussa viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti.  Myönnetyt avustukset maksetaan kesäkuun aikana.

Kirkkolain 3. luvun 1. §:n mukaan:
Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamista. 

Avustusten hakeminen:

 • Kirkolliset avustukset ovat haettavissa vuosittain 1.1.-15.4. kuluvalle vuodelle.
 • Hakukelpoisia ovat keravalaiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.
 • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty. Puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Tietoja voidaan täydentää hakuajan loppuun mennessä.
 • Hakemuksessa on kerrottava, mihin avustusta haetaan (tietty kohde tai yleisavustus). Yleisavustukset jaetaan pääsääntöisesti neljään kategoriaan:
  1. kirkollisen työn ja toimintojen tukeminen
  2. kirkollinen yhteistyö
  3. kirkon työn tukeminen ulkomailla
  4. kristillisten arvojen mukainen yleishyödyllinen toiminta ja auttamistyö.
  Kategoriaa ei tarvitse nimetä hakemuksessa, mutta se antaa kuvan kirkollisten avustusten kohdentamisesta ja tarkoituksesta.
 • Avustuksia ei myönnetä hallintokulujen kattamiseen.
 • Hakemuksessa on kerrottava, miten avustuksen hakijan tekemä työ tukee Keravan seurakunnan tehtäviä ja niiden toteuttamista.

Hakemus lähetetään sähköisesti keravan.seurakunta@evl.fi tai postitse
Keravan seurakunta
Kirkkoneuvosto
PL 134
04201 Kerava

(Kirkkoneuvosto 25.11.2021 § 92)

Avustuksen hakeminen tapahtuu  hakuaikana tällä hakemuslomakkeella

 

 

ihmisen kädet, kynä, paperia ja tietokoneen näppäimistö.