Kirkollisten avustusten hakeminen

Kirkolliset avustukset ovat haettavissa 1.1.–15.4. kuluvalle vuodelle.

Kirkkolain 15 luvun  1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Avustusta ei voida myöntää ilman kirjallista hakemusta, jossa on mukana täydelliset liitteet ja jossa on ilmoitettu haettava summa. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta toukokuussa viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti. Myönnetyt avustukset maksetaan kesäkuun aikana.

Avustusten hakeminen:

  • Hakukelpoisia ovat keravalaiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.
  • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.
  • Hakemuksessa on kerrottava, mihin avustusta haetaan (tietty kohde tai yleisavustus) ja miten avustuksen hakijan tekemä työ tukee Keravan seurakunnan toimintaa.

Hakemus lähetetään sähköisesti keravan.seurakunta@evl.fi tai postitse
Keravan seurakunta
Kirkkoneuvosto
PL 134
04201 Kerava

(Kirkkoneuvosto 19.5.2016 § 64)