Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista 
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se johonkin Vantaan seurakunnista. 

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissa

Keravan seurakunnan tietosuojavastaavana toimii asiakirjahallinnan suunnittelija Heli Asuintupa Vantaan seurakuntayhtymästä, p. 050 573 6351, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa.

Henkilötietoja koskeva tietopyyntölomake

Tietosuojaselosteita

Ilmoittautumisten tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Rippikoulun tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutiskirjeen tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Kirkollisten avustusten tietosuojaseloste

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Lukkari - Suomen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Seurakunnan jäsenrekisterin  rekisteriseloste