Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen diakonia on auttamista yli kaikkien rajojen. Se on kristinuskosta kertomista, ystävyyttä muiden maiden seurakuntien kanssa ja eri maista tulleiden tukemista Keravalla.
 
Annamme apua siellä missä sitä eniten tarvitaan, riippumatta etnisestä taustasta tai poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Apua annetaan sekä katastrofitilanteissa että pitkissä kehitysyhteistyön projekteissa. Pyrkimyksenä on turvata ihmisille, perheille ja yhteisöille mahdollisuus rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen.  
 
Olemme viemässä kristinuskoa paikkoihin, missä sitä ei vielä tunneta. Autamme kirkon virallisia lähetysjärjestöjä viemään kristinuskon viestiä, perustamaan kristillisiä seurakuntia ja kasvattamaan perustettuja seurakuntia. Lähetysjärjestöt toimivat teoin ja sanoin, auttaen siellä missä apua tarvitaan:
 

Lähetystyöstä saat lisää tietoa seurakunnan lähetyspiireissä.

Pidämme yhteyttä seurakuntiin muissa maissa. Kõpun seurakunta on Keravan seurakunnan ystäväseurakunta Virossa, Viljandin rovastikunnassa. Tuemme koko Viljandin rovastikuntaa.

Tuemme Keravalle muista maista muuttaneita yhdessä muiden keravalaisten tahojen kanssa. Lue lisää monikulttuurisuustyöstä.
 
 
etualalla hymyileviä lapsia, taustalla liitutaulu.

Ota yhteyttä

kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs