Esityslistat ja pöytäkirjat

Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston esityslistat ja kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kiinteistötoimen johtokunnan kokousten pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat luettavissa verkossa nähtävilläoloajan.

Pöytäkirjat ovat nähtävillä Domus-palvelussa osoitteessa domus.evl.fi nähtävilläoloajan:  

Siirry tästä lukemaan kirkkovaltuuston nähtävillä olevia esityslistoja.

Siirry tästä lukemaan kirkkovaltuuston nähtävillä olevia pöytäkirjoja.

Siirry tästä lukemaan kirkkoneuvoston nähtävillä olevia pöytäkirjoja.

Siirry tästä lukemaan kiinteistötoimen johtokunnan nähtävillä olevia pöytäkirjoja. 

Linkit avautuvat uudessa välilehdessä.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:  henkilöön liittyvä yksityinen asia, yksityisyyden suojaan liittyvä asia, salassa pidettävä asia. Liitteitä ei julkaista verkossa.

Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2).

Jos päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (kirkkoneuvoston, kiinteistötoimen johtokunnan, viranhaltijan päätökset), nähtävillä olon vähimmäisaika verkossa on 21 vuorokautta (tiedoksisaantiaika 7 vuorokautta ja muutoksenhakuaika 14 vuorokautta).  

Jos päätöksestä on mahdollista tehdä kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston päätökset, oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätökset), nähtävillä olon vähimmäisaika verkossa on 37  vuorokautta (tiedoksisaantiaika 7 vuorokautta ja muutoksenhakuaika 30 vuorokautta).