Kansainvälinen vastuu

Kansainvälinen vastuu on ympäri maailmaa ulottuvaa diakoniaa ja lähetystyötä. Se sisältää keravalaisten maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa ja asiakastyötä, ystävyysseurakuntatyötä ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa tehtävää yhteistyötä. Lähetystyötä tehdään yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. 


Petra Teittinen

kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs