Päätöksenteko ja hallinto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimikaudella 2019-2020 toimii Vaito Niinisalo ja varapuheenjohtajana Marja Liisa Nykänen.

Keravan seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. 

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2018 valittiin uudet valtuutetut vuoden 2019 alussa alkavalle toimikaudelle. Vuonna 2020 kirkkovaltuusto kokoontuu 30.1., 11.2. (kirkollisvaalin äänestys), 27.2., 19.3., 4.6., 1.10., 5.11. ja 10.12.

Kirkkovaltuutettujen yhteystiedot

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Keravalla kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. 

Kirkkoneuvoston jäsenet ovat Eija Halme, Ulla Lahtinen, Pirkko Laiho, Kalle Makkonen, Marja-Liisa Marviala, Juha Pitkä, Anneli Silvander, Jari Timonen, Tapio Tähtinen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja) ja Päivi Wilen

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukset

Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmän kautta.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

  • salassa pidettävä asia

 

 

 

Seurakuntakeskuksen seinässä oleva Auli Korhosen teos Elävä valo.