Päätöksenteko ja hallinto

Päätökset, pöytäkirjat ja kuulutukset nähtävillä verkossa, seurakuntakeskuksen virallinen ilmoitustaulu poistuu käytöstä. 

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto ja kiinteistötoimen johtokunta
Nuorten vaikuttajaryhmä
Seurakuntalaisten aloiteoikeus
Esityslistat ja pöytäkirjat
Viranhaltijapäätökset
Kuulutukset 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa on valittu uusi kirkkovaltuusto vuoden 2023 alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Kirkkovaltuutettujen yhteystiedot

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimikaudella 2023-2024 toimii Timo Laaninen ja varapuheenjohtajana Marja Liisa Nykänen.

Keravan seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Vuonna 2023 kirkkovaltuusto kokoontuu 12.1. klo 18.30 ja 8.6., 5.10. ja 21.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Keravan kirkollisveroprosentti on säilynyt ennallaan yli 50 vuoden ajan tiedote 6.10.2023

kirkkovaltuusto kokoontuneena seurakuntakeskuksen saliin.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Keravalla kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Toimikaudella 2023-2024 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Tapio Tähtinen ja jäseninä Satu Elo, Ville Hoikkala, Kristiina Käyhkö, Kalle Makkonen, Marja-Liisa Marviala, Juha Pitkä, Anne Puumalainen, Anneli Silvander, Helmi Westergren.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta. 

Vuonna 2023 kirkkoneuvosto kokoontuu 16.2., 9.3., 23.3., 20.4., 25.5., 15.6., 14.9., 19.10., 2.11., 23.11. ja 14.12. 

Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kiinteistötoimen johtokunta. Sen tehtävänä on seurakunnan rakennustoimintaa, kiinteää ja irtainta omaisuutta, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen. Kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtajana toimii Jari Timonen ja jäseninä Tuija Husari, Merike Niitepõld, Petteri Pajari ja Osmo Suni. 

Takaisin alkuun

Nuorten vaikuttajaryhmä

Seurakunnassa toimii myös nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on vahvistaa keravalaisten nuorten ja seurakunnan päättäjien välistä vuorovaikutusta. Nuorten vaikuttajaryhmän toimikausi on yksi kalenterivuosi. 
Vuonna 2023 vaikuttajaryhmään kuuluvat Maya Berlin, Tuuli Lintula, Martta Manninen, Jenna Nieminen, Amanda Rontu ja Joel Theis.

Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii seurakuntapastori Krista Wedman ja hänen lisäkseen ryhmässä seurakuntaa edustaa myös johtava nuorisotyöntekijä Katri Ahonen.
Nuorten ääni kuuluviin seurakunnan päätöksenteossa

Takaisin alkuun


Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

Takaisin alkuun

 

Kiinteistötoimen johtokunnan pöytäkirja 13.9.2023 B

Pöytäkirja (evl.fi)

Seurakuntakeskuksen seinässä oleva Auli Korhosen teos Elävä valo. Keravan seurakunnan vanha logo.