Savion hanke

Savion hankkeen valmistelu on käynnistynyt seurakunnassa vuonna 2017, erilaisia vaihtoehtoja on selvitetty ja hankkeen valmistelu jatkuu luottamuselimissä.  

Vuonna 1972 valmistuneelle Savion seurakuntatalolle on haettu purkulupaa kosteusvaurioiden ja ilmanvaihto-ongelmien takia. Rakennus on myös teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut.  Keravan seurakunnan toiminta on siirtynyt vuoden 2021 alusta Savion seurakuntatalosta uusiin toimitiloihin, jotka sijaitsevat nykyistä seurakuntataloa vastapäätä osoitteessa Koivikontie 10. Toiminta Savion seurakuntatalossa on loppunut vuoden 2020 joulukuussa.  

Uusissa tiloissa on kerhotila varhaiskasvatuksen, kouluikäisten ja perheiden käyttöön sekä sali erilaisia aikuisten ryhmiä, yleisötilaisuuksia ja perhejuhlia varten. Tiloihin tulee myös keittiö. Savion seurakuntatalossa toimivat päiväkerhot, iltapäiväkerho, muskarit ja kouluikäisten kerhot aloittavat toimintansa uusissa toimitiloissa koronavirustilanteeseen liittyvyien rajoitusten salliessa vuonna 2021. 

Savion seurakuntatalossa toimitetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana desakralisaatio eli kirkollinen toimitus, jossa vihitty kappeli otetaan pois käytöstä. Alttari tyhjennetään ja symbolinen esineistö viedään juhlallisessa kulkueessa pois rakennuksesta.  

Lisätietoja: talousjohtaja Sirpa Karejoki,  0400 378 099, sirpa.karejoki@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä  

Hankkeen aikataulu

2021

3.6.2021 kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesi kirkkoneuvoston ehdotuksen:
Saviolle ei rakenneta erillistä seurakuntataloa, sen sijaan tarvittavat toimitilat tullaan varaamaan rakennettavien asuintalojen yhteyteen. Hankesuunnitelmaa jatketaan arkkitehti Olli Kumpulaisen hankesuunnitelman pohjalta. Pöytäkirja

2020

Toiminta Savion seurakuntatalossa siirtyy uusiin, väliaikaisiin tiloihin tammikuussa 2021. Tiedote.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.1.2020, että Savion seurakuntatalolle haetaan kaupungilta purkulupaa. Tiedote

Kirkkovaltuusto palautti Savion hankesuunnitelman takaisin valmisteluun kokouksessaan 4.6.2020 (kirkkovaltuusto 4.6.2020)

Kirkkoneuvosto käsitteli uusia hankesuunnitelmia kokouksessaan 10.9.2020 (kirkkoneuvosto 10.9.2020).
 

Kirkkovaltuusto käsitteli 1.10.2020 Antti Jaatisen jättämän eronpyynnön. Kiinteistötoimen johtokunnan kokoonpano muuttui siten, että puheenjohtajaksi Antti Jaatisen tilalle valittiin Jari Timonen ja jäseneksi Jari Timosen tilalle Tapani Alatalo (kirkkovaltuusto 1.10.2020)


2019

Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 14.2.2019 kiinteistötoiminnan johtokunnan. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Antti Jaatinen (varajäsen Tiina Laine) ja  jäseninä  kirkkovaltuutetut Merja Juutilainen, Paavo Timonen, Lahja Havansi, Jari Timonen sekä talousjohtaja Sirpa Karejoki ja ylläpitopäällikkö Kim Junell. Johtokunnan alaisuudessa toimii Savio-työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuutetut Antti Jaatinen, Lahja Havansi ja Jari Timonen sekä talousjohtaja Sirpa Karejoki ja ylläpitopäällikkö Kim Junell.

2018

Asemakaavan laatiminen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2018 Savion seurakuntatalon hankesuunnitelman ja palautti kokouksessaan 27.9.2018 valmisteluun samalle seurakunnan omistamalle tontille suunnitellun asuinrakennushankkeen. 

 

Lokakuu 2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi  Mer Arkkitehtien tarjouksen Savion seurakuntatalon hankesuunnitelmasta, joka sisältää pää- ja arkkitehtisuunnittelun , rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun, kustannuslaskennan ja rakennuttamisen. 

 

Kesä-syyskuu 2017

Mer Arkkitehdit valmistelivat viitesuunnitelmaa.

Hanketta varten tehtävän meluselvityksen ja maaperätutkimuksen hankkimisesta on pyydetty tarjoukset. Seurakunnan oman rakentamisen osalta on ryhdytty selvittämään hankesuunnitelman kustannusarviota. 

 

Toukokuu 2017

Työryhmä päätyi hankkimaan Mer Arkkitehdeiltä viitesuunnitelman, jonka tarkoituksena on taata seurakunnalle sen toiveiden ja edun mukainen lopputulema. 

 

Maaliskuu 2017

Kaupungille lähetettiin vapaamuotoinen hakemus kaavamuutoksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kaupungin sopimusluonnoksen Savion seurakuntatalon asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi.


Tammikuu 2017 

Kirkkovaltuusto päätti ryhtyä hakemaan kaavamuutosta Savion seurakuntatalon tontille sekä varasi lisämäärärahaa rakennuttajakonsultin palkkaamiseksi hankkeeseen. 

Kirkkoneuvosto nimesi hanketta valmistelevan työryhmän: • kirkkoherra Ari Autio (puheenjohtaja), • kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli (sihteeri), • talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen, • kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ossi Honkasalo ja • kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Työryhmän tehtävänä on: • valita arkkitehtikonsultti, • aloittaa ja käydä neuvottelut kaupungin kanssa, • tehdä seurakunnan omien tilatarpeiden selvitys, • selvittää tontin muu rakentaminen ja yhteistyökumppanit, • hankkeen talousarvion hahmottaminen, • tuoda jokaiseen kirkkoneuvoston kokoukseen tilannekatsaus ja • luoda aikataulu, joka tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi 30.4.2017 mennessä. 

 


Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla. Seuraa myös kaupungin tiedotusta Savion alueen muutoksista.

Päätökset asiasta tekee seurakunnan puolella luottamushenkilöistä koostuva kirkkovaltuusto, jolle asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Molempien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua domus-palvelussa.

 

Usein kysytyt kysymykset

Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä hankkeeseen liittyen verkkosivujen palautelomakkeen kautta tai osoitteeseen keravan.seurakunta@evl.fi. Kysymyksiin vastataan tällä sivulla tai yksityisesti.

Hankkeesta voi olla yhteydessä työryhmään (tiedot yllä) tai luottamushenkilöihin. 

 Panoraamaesitys Savion seurakuntatalon salista ja kahviosta