Savion hanke

 

Keravan seurakunta omistaa Saviolla seurakuntatalon tontin  keskeisellä sijainnilla osoitteessa Koivikontie 9 lähellä palveluita ja rautatieasemaa. Tontin koko on 5 425 neliömetriä.

Tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut Savion seurakuntatalo, joka on kovassa käytössä päivä- ja iltapäivätoiminnassa, muistotilaisuuksissa ym.  Talossa on tehty paljon korjauksia vuosien varrella, mutta lopputulema on, että aina löytyy uutta korjattavaa eikä pitkäaikaisista tuloksista ole takeita. Erityisen haasteellista on ollut ilmanvaihdon järjestäminen.

Seurakuntatalo on myös tiloiltaan epäkäytännöllinen. Tilajärjestys on sellainen, että käytännössä yksi yläkerran tiloissa (kahvio, kirkkosali, takkahuone) järjestettävä tilaisuus estää muiden tilaisuuksien järjestämisen samanaikaisesti. Myöskään alakerran tilat eivät palvele seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Seurakunnan luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ovat vuosien saatossa todenneet, että sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevintä olisi hakea tontille kaavamuutosta uutta rakennusta varten. 

Sen sijaan, että aloitettaisiin kallis korjauskierre kosteusvaurioituneen sekä teknisiltä että toiminnallisilta ratkaisuiltaan vanhentuneen rakennuksen kanssa, parannetaan nykytilannetta rakentamalla uusi, tiloiltaan joustava ja käyttäjiä parhaimmalla mahdollisella tavalla palveleva sekä kaupunkikuvallisesti paikkaansa sopiva kaunis rakennus tutkitusti terveellisistä, turvallisista ja kestävistä materiaaleista. 

Tavoitteena on, että sadan vuoden päästä Savion uusi seurakuntakeskus seisoo tukevasti paikallaan saviolaisille tärkeänä kohtaamispaikkana ja paikkakuntansa kulttuurihistoriallisesti arvostettuna maamerkkinä.

Hankkeen aikataulu


2019

Alustavan aikataulun mukaan kaavaehdotus on nähtävillä helmikuussa 2019, hyväksyminen kaupunkikehitysjaostossa ja kaupunginhallituksessa huhtikuussa 2019 ja lainvoimaisuus toukokuun 2019 lopulla.


2018

Asemakaavan laatiminen.

 

Lokakuu 2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi  Mer Arkkitehtien tarjouksen Savion seurakuntatalon hankesuunnitelmasta, joka sisältää pää- ja arkkitehtisuunnittelun , rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun, kustannuslaskennan ja rakennuttamisen. 

 

Kesä-syyskuu 2017

Mer Arkkitehdit valmistelivat viitesuunnitelmaa.

Hanketta varten tehtävän meluselvityksen ja maaperätutkimuksen hankkimisesta on pyydetty tarjoukset. Seurakunnan oman rakentamisen osalta on ryhdytty selvittämään hankesuunnitelman kustannusarviota. 

 

Toukokuu 2017

Työryhmä päätyi hankkimaan Mer Arkkitehdeiltä viitesuunnitelman, jonka tarkoituksena on taata seurakunnalle sen toiveiden ja edun mukainen lopputulema. 

 

Maaliskuu 2017

Kaupungille lähetettiin vapaamuotoinen hakemus kaavamuutoksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kaupungin sopimusluonnoksen Savion seurakuntatalon asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi.


Tammikuu 2017 

Kirkkovaltuusto päätti ryhtyä hakemaan kaavamuutosta Savion seurakuntatalon tontille sekä varasi lisämäärärahaa rakennuttajakonsultin palkkaamiseksi hankkeeseen. 

Kirkkoneuvosto nimesi hanketta valmistelevan työryhmän: • kirkkoherra Ari Autio (puheenjohtaja), • kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli (sihteeri), • talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen, • kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ossi Honkasalo ja • kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Työryhmän tehtävänä on: • valita arkkitehtikonsultti, • aloittaa ja käydä neuvottelut kaupungin kanssa, • tehdä seurakunnan omien tilatarpeiden selvitys, • selvittää tontin muu rakentaminen ja yhteistyökumppanit, • hankkeen talousarvion hahmottaminen, • tuoda jokaiseen kirkkoneuvoston kokoukseen tilannekatsaus ja • luoda aikataulu, joka tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi 30.4.2017 mennessä. 

 


Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla. Seuraa myös kaupungin tiedotusta Savion alueen muutoksista.

Päätökset asiasta tekee seurakunnan puolella luottamushenkilöistä koostuva kirkkovaltuusto, jolle asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Molempien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua domus-palvelussa.

 

Usein kysytyt kysymykset

Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä hankkeeseen liittyen verkkosivujen palautelomakkeen kautta tai osoitteeseen keravan.seurakunta@evl.fi. Kysymyksiin vastataan tällä sivulla tai yksityisesti.

Hankkeesta voi olla yhteydessä työryhmään (tiedot yllä) tai luottamushenkilöihin.