Savion hanke

 

Keravan seurakunta omistaa Saviolla seurakuntatalon tontin  keskeisellä sijainnilla osoitteessa Koivikontie 9 lähellä palveluita ja rautatieasemaa. Tontin koko on 5 425 neliömetriä.

Tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut Savion seurakuntatalo, joka on kovassa käytössä päivä- ja iltapäivätoiminnassa, muistotilaisuuksissa ym.  Talossa on tehty paljon korjauksia vuosien varrella, mutta lopputulema on, että aina löytyy uutta korjattavaa eikä pitkäaikaisista tuloksista ole takeita. Erityisen haasteellista on ollut ilmanvaihdon järjestäminen.

Seurakuntatalo on myös tiloiltaan epäkäytännöllinen. Tilajärjestys on sellainen, että käytännössä yksi yläkerran tiloissa (kahvio, kirkkosali, takkahuone) järjestettävä tilaisuus estää muiden tilaisuuksien järjestämisen samanaikaisesti. Myöskään alakerran tilat eivät palvele seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Seurakunnan luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ovat vuosien saatossa todenneet, että sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevintä olisi hakea tontille kaavamuutosta uutta rakennusta varten. 

Sen sijaan, että aloitettaisiin kallis korjauskierre kosteusvaurioituneen sekä teknisiltä että toiminnallisilta ratkaisuiltaan vanhentuneen rakennuksen kanssa, parannetaan nykytilannetta rakentamalla uusi, tiloiltaan joustava ja käyttäjiä parhaimmalla mahdollisella tavalla palveleva sekä kaupunkikuvallisesti paikkaansa sopiva kaunis rakennus tutkitusti terveellisistä, turvallisista ja kestävistä materiaaleista. 

Tavoitteena on, että sadan vuoden päästä Savion uusi seurakuntakeskus seisoo tukevasti paikallaan saviolaisille tärkeänä kohtaamispaikkana ja paikkakuntansa kulttuurihistoriallisesti arvostettuna maamerkkinä.

Hankkeen aikataulu

2020

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.1.2020, että Savion seurakuntatalolle haetaan kaupungilta purkulupaa. Tiedote

Kirkkovaltuusto palautti Savion hankesuunnitelman takaisin valmisteluun kokouksessaan 4.6.2020 (kirkkovaltuusto 4.6.2020)

Kirkkoneuvosto käsitteli uusia hankesuunnitelmia kokouksessaan 10.9.2020 (kirkkoneuvosto 10.9.2020).
 

Kirkkovaltuusto käsitteli 1.10.2020 Antti Jaatisen jättämän eronpyynnön. Kiinteistötoimen johtokunnan kokoonpano muuttui siten, että puheenjohtajaksi Antti Jaatisen tilalle valittiin Jari Timonen ja jäseneksi Jari Timosen tilalle Tapani Alatalo (kirkkovaltuusto 1.10.2020)


2019

Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 14.2.2019 kiinteistötoiminnan johtokunnan. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Antti Jaatinen (varajäsen Tiina Laine) ja  jäseninä  kirkkovaltuutetut Merja Juutilainen, Paavo Timonen, Lahja Havansi, Jari Timonen sekä talousjohtaja Sirpa Karejoki ja ylläpitopäällikkö Kim Junell. Johtokunnan alaisuudessa toimii Savio-työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuutetut Antti Jaatinen, Lahja Havansi ja Jari Timonen sekä talousjohtaja Sirpa Karejoki ja ylläpitopäällikkö Kim Junell.

2018

Asemakaavan laatiminen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2018 Savion seurakuntatalon hankesuunnitelman ja palautti kokouksessaan 27.9.2018 valmisteluun samalle seurakunnan omistamalle tontille suunnitellun asuinrakennushankkeen. 

 

Lokakuu 2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi  Mer Arkkitehtien tarjouksen Savion seurakuntatalon hankesuunnitelmasta, joka sisältää pää- ja arkkitehtisuunnittelun , rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun, kustannuslaskennan ja rakennuttamisen. 

 

Kesä-syyskuu 2017

Mer Arkkitehdit valmistelivat viitesuunnitelmaa.

Hanketta varten tehtävän meluselvityksen ja maaperätutkimuksen hankkimisesta on pyydetty tarjoukset. Seurakunnan oman rakentamisen osalta on ryhdytty selvittämään hankesuunnitelman kustannusarviota. 

 

Toukokuu 2017

Työryhmä päätyi hankkimaan Mer Arkkitehdeiltä viitesuunnitelman, jonka tarkoituksena on taata seurakunnalle sen toiveiden ja edun mukainen lopputulema. 

 

Maaliskuu 2017

Kaupungille lähetettiin vapaamuotoinen hakemus kaavamuutoksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kaupungin sopimusluonnoksen Savion seurakuntatalon asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi.


Tammikuu 2017 

Kirkkovaltuusto päätti ryhtyä hakemaan kaavamuutosta Savion seurakuntatalon tontille sekä varasi lisämäärärahaa rakennuttajakonsultin palkkaamiseksi hankkeeseen. 

Kirkkoneuvosto nimesi hanketta valmistelevan työryhmän: • kirkkoherra Ari Autio (puheenjohtaja), • kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli (sihteeri), • talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen, • kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ossi Honkasalo ja • kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Työryhmän tehtävänä on: • valita arkkitehtikonsultti, • aloittaa ja käydä neuvottelut kaupungin kanssa, • tehdä seurakunnan omien tilatarpeiden selvitys, • selvittää tontin muu rakentaminen ja yhteistyökumppanit, • hankkeen talousarvion hahmottaminen, • tuoda jokaiseen kirkkoneuvoston kokoukseen tilannekatsaus ja • luoda aikataulu, joka tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi 30.4.2017 mennessä. 

 


Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla. Seuraa myös kaupungin tiedotusta Savion alueen muutoksista.

Päätökset asiasta tekee seurakunnan puolella luottamushenkilöistä koostuva kirkkovaltuusto, jolle asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Molempien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua domus-palvelussa.

 

Usein kysytyt kysymykset

Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä hankkeeseen liittyen verkkosivujen palautelomakkeen kautta tai osoitteeseen keravan.seurakunta@evl.fi. Kysymyksiin vastataan tällä sivulla tai yksityisesti.

Hankkeesta voi olla yhteydessä työryhmään (tiedot yllä) tai luottamushenkilöihin.