Savion hanke

Savion hankkeen valmistelu on käynnistynyt seurakunnassa vuonna 2017. Erilaisia vaihtoehtoja on selvitetty ja hankkeen valmistelu jatkuu luottamuselimissä. Tontilla aiemmin sijainneen vuonna 1972 valmistuneen Savion seurakuntatalon purkutyö on valmistunut tammikuussa 2024. Tontti jää Keravan seurakunnan omistukseen ja sen käyttöä jatkossa mietitään seurakunnassa omana asiakokonaisuutenaan. Päätöksen tontin tulevasta käytöstä tekee kirkkovaltuusto.

Keravan seurakunnan toiminta on siirtynyt vuoden 2021 alusta Savion seurakuntatalosta uusiin toimitiloihin, jotka sijaitsevat nykyistä seurakuntataloa vastapäätä osoitteessa Koivikontie 10. Toiminta Savion seurakuntatalossa on loppunut vuoden 2020 joulukuussa.  Uusissa tiloissa on kerhotila varhaiskasvatuksen, kouluikäisten ja perheiden käyttöön sekä sali erilaisia aikuisten ryhmiä, yleisötilaisuuksia ja perhejuhlia varten.

Savion seurakuntatalon viimeinen jumalanpalvelus ja desakralisaatio toimitettiin tuomiosunnuntaina 21.11.2021. Kuvia ja muistoja 

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Tero Raatikainen, p. 050 911 7102, tero.raatikainen@evl.fi ja talousjohtaja Sirpa Karejoki, p.  0400 378 099, sirpa.karejoki@evl.fi.

Hankkeen aikataulu

2024

Savion seurakuntatalon purku-urakka on valmistunut tammikuussa 2024. 

2023

Savion seurakuntatalon purku käynnistyy marraskuussa 2023, uutinen aiheesta. 

2022

Kirkkovaltuusto päätti 2.6.2022 (§10), että:
    

  1.  Seurakunta etsii kilpailuttamalla kumppanin (rakennuttajan) kaavamuutos-hankkeen läpi viemiseksi yhdessä,
  2. Tontin myynnistä päätetään samassa yhteydessä, kun päätetään kohdan 1 kumppanin valinnasta; kuitenkin siten, että seurakunta pidättää päätöksen tontin yhden osan myymisestä, kunnes kaavamuutos on saanut lainvoiman,
  3. Myyntisopimukseen sisällytetään seurakunnalle mahdollisuus varata seura-kuntatiloja kohteessa sekä mahdollisuus varata sovittava määrä asuntoja, joi-ta seurakunta voi vuokrata tai myöhemmin myydä.

Savion seurakuntatalo on saanut purkuluvan 22.2.2022.

2021

Savio-hankkeen tilannekatsaus esiteltiin kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle syksyllä 2021.

3.6.2021 kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesi kirkkoneuvoston ehdotuksen:
Saviolle ei rakenneta erillistä seurakuntataloa, sen sijaan tarvittavat toimitilat tullaan varaamaan rakennettavien asuintalojen yhteyteen. Hankesuunnitelmaa jatketaan arkkitehti Olli Kumpulaisen hankesuunnitelman pohjalta.

 

2020

Toiminta Savion seurakuntatalossa siirtyy uusiin, väliaikaisiin tiloihin tammikuussa 2021. Tiedote.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.1.2020, että Savion seurakuntatalolle haetaan kaupungilta purkulupaa. Tiedote

Kirkkovaltuusto palautti Savion hankesuunnitelman takaisin valmisteluun kokouksessaan 4.6.2020 

Kirkkoneuvosto käsitteli uusia hankesuunnitelmia kokouksessaan 10.9.2020 
 


2019

Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 14.2.2019 kiinteistötoiminnan johtokunnan. Johtokunnan pöytäkirjat löytyvät nähtävillä olo aikana Domus-palvelusta, domus.evl.fi.

2018

Asemakaavan laatiminen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2018 Savion seurakuntatalon hankesuunnitelman ja palautti kokouksessaan 27.9.2018 valmisteluun samalle seurakunnan omistamalle tontille suunnitellun asuinrakennushankkeen. 

 

Lokakuu 2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi  Mer Arkkitehtien tarjouksen Savion seurakuntatalon hankesuunnitelmasta, joka sisältää pää- ja arkkitehtisuunnittelun , rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun, kustannuslaskennan ja rakennuttamisen. 

 

Kesä-syyskuu 2017

Mer Arkkitehdit valmistelivat viitesuunnitelmaa.

Hanketta varten tehtävän meluselvityksen ja maaperätutkimuksen hankkimisesta on pyydetty tarjoukset. Seurakunnan oman rakentamisen osalta on ryhdytty selvittämään hankesuunnitelman kustannusarviota. 

 

Toukokuu 2017

Työryhmä päätyi hankkimaan Mer Arkkitehdeiltä viitesuunnitelman, jonka tarkoituksena on taata seurakunnalle sen toiveiden ja edun mukainen lopputulema. 

 

Maaliskuu 2017

Kaupungille lähetettiin vapaamuotoinen hakemus kaavamuutoksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kaupungin sopimusluonnoksen Savion seurakuntatalon asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi.


Tammikuu 2017 

Kirkkovaltuusto päätti ryhtyä hakemaan kaavamuutosta Savion seurakuntatalon tontille sekä varasi lisämäärärahaa rakennuttajakonsultin palkkaamiseksi hankkeeseen. 

Kirkkoneuvosto nimesi hanketta valmistelevan työryhmän: • kirkkoherra Ari Autio (puheenjohtaja), • kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli (sihteeri), • talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen, • kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ossi Honkasalo ja • kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Työryhmän tehtävänä on: • valita arkkitehtikonsultti, • aloittaa ja käydä neuvottelut kaupungin kanssa, • tehdä seurakunnan omien tilatarpeiden selvitys, • selvittää tontin muu rakentaminen ja yhteistyökumppanit, • hankkeen talousarvion hahmottaminen, • tuoda jokaiseen kirkkoneuvoston kokoukseen tilannekatsaus ja • luoda aikataulu, joka tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi 30.4.2017 mennessä. 

 


Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla. Seuraa myös kaupungin tiedotusta Savion alueen muutoksista.

Päätökset asiasta tekee seurakunnan puolella luottamushenkilöistä koostuva kirkkovaltuusto, jolle asiat valmistelee kirkkoneuvosto. Pöytäkirjoihin voi tutustua nähtävillä olo aikana domus-palvelussa.

 

 

 Panoraamaesitys Savion seurakuntatalon salista ja kahviosta