Kriisistä selviytyminen

Ihmismieltä voivat järkyttää monenlaiset yllättävät tapahtumat kuten läheisen menehtyminen tai loukkaantuminen, sairastuminen, vammautuminen, työttömäksi jääminen tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Kun haluat  keskustella tapahtuman herättämistä ajatuksista ja etsiä siitä selviytymiskeinoja, ota yhteyttä  pappiin tai diakoniatyöntekijään.

 

Onnettomuuden jälkeen

Onnettomuuden jälkihoidossa Keravan seurakunta, Keravan kaupunki ja Hyvinkään Mielenterveysseura tekevät yhteistyötä. Onnettomuuden jälkihoidon (debriefing)  voi tilata kaupungin työntekijän kautta esim. terveyskeskuksen päivystyksessä, kouluilla, päiväkodeissa tai perheneuvolassa.

Jälkihoidon ryhmätapaamisissa käsitellään pelastuneiden, omaisten ja kriittisessä tilanteessa olleiden henkilöiden kokemuksia ja ohjataan heidät tarvittaessa jatkohoitoon. Jälkihoidon tarkoituksena on edistää psyykkistä toipumista traumaattisen kokemuksen jälkeen.

Sairauden kourissa

Oma tai läheisen ihmisen vakava sairaus pysäyttää ja aiheuttaa epävarmuutta. Mitä nyt on edessä ja miten tästä selviydytään? Papit ja diakoniatyöntekijät ovat sinua ja läheisiäsi varten, kun sairastat kotona, sairaalassa tai laitoksessa.

Sairaana voit ottaa yhteyttä myös sairaalapastoriin, jos haluat keskustella, ripittäytyä tai nauttia ehtoollista.

Keravan seurakuntapastori vierailee säännöllisesti terveyskeskuksessa, Krista Wedman, p. 0400 378 101, krista.wedman@evl.fi. Myös Hoivakoti Helmiinassa ja Hopeahovissa sekä Kotimäen palvelutalossa vietetään hartauksia.
 

Sairaalapastorit

Hyvinkään sairaala:
Carina Lievendahl,  p. 040 356 9074

Peijaksen sairaala, sisätautien ja kirurgian osastot:
Matti Hanhisuanto p. 050 305 5307, matti.hanhisuanto@evl.fi

Peijaksen sairaala , psykiatriset osastot:
Markku Elo p. 050 356 8144, markku.elo@hus.fi

Sururyhmät

Seurakunnassa järjestetään sururyhmiä ja vertaisryhmiä omaisensa menettäneille. Sururyhmä on tärkeä purku- ja latauspaikka, jossa on lupa surra, näyttää suruaan ja keskustella sekä kysyä vaikeitakin kysymyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Sururyhmiä vetävät pappi ja diakoniatyöntekijä. 

Keravan seurakunnassa järjestetään sururyhmiä läheisensä menettäneille kaksi kertaa vuodessa. Yhdessä Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa järjestetään kerran vuodessa sururyhmät lapsensa menettäneille ja itsemurhan tehneiden omaisille. Lue lisää sururyhmistä.

Mikäli sururyhmä ei ole sinun tapasi käsitellä kohtaamaasi menetystä, voit varata ajan henkilökohtaista keskustelua varten siunauksen toimittaneen papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. 

 

Krito-työ

KRITO eli kristillinen toipumistyö on vertaisryhmä, jossa voi kertoa omasta elämästään ja sen kipukohdista, kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä. Kuulluksi tuleminen on arvokas ja hoitava kokemus. Keravan seurakunnassa alkaa krito-ryhmä syksyllä 2016. Kokoontumisia on kerran viikossa, yhteensä kymmenen kertaa. Ohjaajana toimii koulutuksen saanut vapaaehtoinen. Tiedustelut pastori Asta Koponen, p. 0400 378 042 tai asta.koponen@evl.fi.

Leskenlehti - vertaisryhmä leskeksi jääneille eläkeläisille

Leskenlehti-vertaisryhmä on tarkoitettu mahdollisesti jo sururyhmän tai muutoin oman akuutin suruprosessin läpikäyneille eläkeläisille, joilla puolison menetyksestä on aikaa vuodesta kahteen vuotta. 

Yhdessä jakaen tarkastellaan omaa tapaa elää muuttuneessa elämäntilanteessa, pohditaan arjen haasteita, etsitään voimavaroja ja opitaan tunnistamaan omia tunteita ja tunnetarpeita. Ryhmä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se kokoontuu suljettuna ryhmänä (ennakkoilmoittautuminen) viisi kertaa. 

Keväällä 2017 ryhmä kokoontuu 24.3., 31.3., 7.4., 21.4. ja 28.4. seurakuntakeskuksessa klo 10.00–12.00. Ryhmän ohjaajana toimii diakoniatyöntekijä Marketta Hyytiäinen. Ilmoittautuminen Marketta Hyytiäiselle 4.3. mennessä p. 0400 378 146 tai marketta.hyytiainen@evl.fi.