Arjen ongelmat

Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa hengellistä ja henkistä tukea sekä pientä taloudellista apua erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Kun olet vaikeassa elämäntilanteessa ja kaipaat apua, ota silloin rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. Sinun ei tarvitse jäädä pohtimaan asioita yksin, vaan voit kertoa niistä luottamuksellisesti. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Taloudellisen tuen hakeminen

Diakonialta on mahdollista hakea taloudellista tukea kertaluonteisesti ennakoimattomassa tilanteessa. Vastaanotolla yhdessä työntekijän kanssa etsitään ratkaisuja ja keinoja vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiseen.  Ensisijaisesti apua tulee hakea kaupungin sosiaalitoimelta. Mikäli haet taloudellista apua, sinun tulee diakoniatyöntekijän vastaanotolle tullessasi  varata mukaasi tiliotteet sekä mahdolliset toimeentulotukipäätökset sekä tulo- ja menotilanteestasi kertovat asiapaperit.

Työtä vailla?

Papit ja diakoniatyöntekijät auttavat sinua tarvittaessa työttömyyden kohdatessa. Papeilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikista heille luottamuksellisesti uskotuista asioista. Diakoniatyöntekijöiden kanssa voit myös tulla juttelemaan ja saada heiltä tilapäistä apua esimerkiksi osto-osoituksina kauppaan.

Jos työttömyys käy hyvin raskaaksi, voi joskus olla syytä kääntyä ammattiavun puoleen. Terveyskeskuksen kautta voi pyytää apua myös henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon.
 
Seurakunnan ja työttömien toiminnasta voit löytää eväitä henkiseen ja taloudelliseen jaksamiseen. Mielekästä tekemistä tarjoaa myös vapaaehtoistyö. Siinä voit auttaa lähimmäisiäsi ja oppia samalla uusia taitoja.

Parisuhteen ja perheen parhaaksi

Keravan seurakunta tarjoaa perheille maksutonta lyhytaikaista apua arjen kuormittaviin tilanteisiin PikkuHelppi-palvelun avulla. Lue lisää PikkuHelpistä.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteinen Perheasiain neuvottelukeskus palvelee seurakuntien alueella asuvia. Keskustelut perheneuvonnassa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. 

Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Pääasiallisena työskentelymenetelmänä on terapeuttinen tai sielunhoidollinen keskustelu parien, perheiden ja yksilöiden kanssa. Yleisiä pohdinnan aiheita ovat muun muassa pariskuntien kommunikaatio-ongelmat, erokysymykset tai uskottomuus.

Parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydesssä myös kasvatuksen pappi Sini Mäkelään p. 0400 378 091, sini.makela@evl.fi.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteisistä parisuhdekursseista ja -luennoista saat tietoa seurakuntien lehti-ilmoituksista Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä keskiviikkoisin

Sammaleisia kiviä päällekkäin sekä lomittain.

Diakoniavastaanotto

Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa hengellistä ja henkistä tukea sekä pientä taloudellista apua erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Kun olet vaikeassa elämäntilanteessa ja kaipaat apua, ota silloin rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. Sinun ei tarvitse jäädä pohtimaan asioita yksin, vaan voit kertoa niistä luottamuksellisesti. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

 

Diakoniavastaanoton ajanvaraus tiistaisin ja torstaisin klo 9–10 puhelimitse numerosta 0400 378 138.

 

Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Seurakunnan diakoniasta saat myös apua. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti kanssasi raha- ja velkatilanteestasi.

Talousapua ja -neuvontaa