Palvelevan puhelimen päivystäjä

Palveleva Puhelin antaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Päivystäjä ei tarjoa omia neuvojaan, vaan yhteydenottajaa tuetaan löytämään elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisumalleja.

Vapaaehtoistehtävään etsitään henkilöitä, joilla on halua, kykyä ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä. Päivystäjän ei tarvitse olla auttamisen ammattilainen: hän on ennen kaikkea lähimmäinen ja rinnalla kulkija.

Päivystäjän tehtäviin kuuluvat päivystysvuoro ja työnohjaus noin kerran kuukaudessa ja täydennyskoulutus vuosittain. Toimiminen päivystäjänä Palvelevassa Puhelimessa, siihen liittyvä koulutus ja työnohjaus tarjoavat mahdollisuuden oppia jatkuvasti lisää ihmisyydestä sekä vuorovaikutus- ja elämäntaitoja.

Seuraava Palvelevan Puhelimen päivystäjien peruskurssi järjestetään tammikuussa 2020 

Voit tiedustella kurssista jo etukäteen, varsinainen ilmoittautuminen alkaa loppusyksystä 2020.

Keravalaiset:
Kirsi Helin
kirsi.helin@evl.fi
p. 0400 378 011

Tuusulalaiset:
Kari Pätsi
kari.patsi@evl.fi
p. 0400 651 505

 

Kuva jossa lukee kirkon keskusteluapua